Фінансовий менеджмент і контролінг (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Ковалюк О. М.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51спрофесор Ковалюк О. М.

Опис курсу

Ознайомлення студентів з предметом і методологією вивчення курсу, вимогами, що ставляться до фінансових менеджерів,принципами фінансового менеджменту, інформаційним забезпеченням, структурою, особливістю планування з використанням матриць фінансової стратегії та ін.

Рекомендована література

1. Фінансовий менеджмент: Підручник /Кер. кол. авт.і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін.-К.: КНЕУ, 2005.-536 с.
2. Крупка М.І. Фінансовий менджмент. Навч. посіб. / М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.; За ред. проф. Крупки МІ. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015.- 440 с.
3. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент / В.М. Шелудько. – К.: Знання, 2013.

Матеріали

Силабус курсу “Фінансовий менеджмент і контролінг” на 2021-22 н.р.

Методичні рекомендації з дисципліни “Фінансовий менеджмент і контролінг”

Силабус:

Завантажити силабус