Фінансовий облік 2

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Москаль Н. В., доцент Попівняк Ю. М.
ЕКо-32сдоцент Москаль Н. В., доцент Попівняк Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-31сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-32сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Опис_ФО2

Оцінювання студентів здійснюється за отриманими результатами на письмовому комбінованому екзамені, письмових модулях на базі e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams, а також проводиться поточне оцінювання за виконані лабораторні роботи, за активність на практичних заняттях і за виконання самостійних робіт за темами курсу.

За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові бали:

20 балів за виконання практичних задач та тестових завдань, участь у дискусійному обговоренні під час практичних занять;

20 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1 – 10 балів, МК 2 – 10 балів);

10 балів за виконання лабораторних робіт.

Всього поточне оцінювання – 50 балів.

Письмовий іспит з використанням e-learning платформ Moodle, Microsoft Teams – 50 балів.

Всього 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література_ФО2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Фінансовий облік 2 2021-2022

Завантажити силабус