Глобальні фінанси і гібридні війни

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Яструбецька Л. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСИ І ГІБРИДНІ ВІЙНИ”
Навчальна дисципліна «Глобальні фінанси і гібридні війни» покликана забезпечити знання основних положень і результатів сучасних наукових досліджень проблем управління фінансами в умовах гібридних війн, головних напрямів гарантування фінансової безпеки держави за обставин дії внутрішніх та зовнішніх гібридних загроз, а також забезпечення фінансової безпеки ділових одиниць в умовах глобалізації. Дисципліна передбачає розвиток у студентів знань та навичок, необхідних для ухвалення фінансових рішень за умов дії гібридних загроз інтересам держави та суб’єктів господарювання зокрема. Вивчення даного курсу має на меті сформувати у студентів вміння виявляти ранні ознаки гібридної війни, аналізувати мотиви гібридних війн та оцінювати рівень їх впливу на фінансову безпеку ділових одиниць та держави в цілому, а також розробляти ефективні методи нейтралізації деструктивних чинників гібридних війн.
Після завершення курсу студент повинен:
Знати:
• зміст та основні характеристики гібридної війни;
• сутність гібридної війни в історичному ракурсі;
• місце гібридної війни у міжнародному праві;
• мотиви здійснення гібридних війн;
• типові стратегії ведення гібридної війни;
• типові етапи в реалізації стратегії гібридної боротьби в фінансовій сфері;
• методи гібридної війни;
• види гібридних загроз фінансовій безпеці держави;
• сутність поняття “глобальні фінанси” та чинники впливу на них;
• причини зростання ролі гібридних війн у фінансових протистояннях;
Вміти:
• ідентифікувати мотиви здійснення гібридної війни в глобальному вимірі;
• виявляти політичні аспекти гібридної війни;
• встановлювати соціальні аспекти гібридної війни;
• визначати інформаційні аспекти гібридної війни;
• аналізувати вплив гібридної війни на фінансову безпеку держави;
• визначати чинники, які впливають на формування стратегії гібридної війни;
• виявляти шляхи протидії здійсненню гібридних війн в у фінансових протистояннях.

Силабус:

Завантажити силабус