Інформаційні і комунікаційні технології (051 “Економіка”, ОП “Економічна кібернетика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
21Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Прийма С. С.ЕКк-11с, ЕКк-12с
232доцент Прийма С. С.ЕКк-11с, ЕКк-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКк-11сдоцент Міщук Н. В.
ЕКк-12сМельник Н. Б.
248ЕКк-11сдоцент Прийма С. С.
ЕКк-12сдоцент Міщук Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКк-11сдоцент Прийма С. С.
ЕКк-12сдоцент Міщук Н. В.
216

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» є формування сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду, вироблення навиків ефективного використання сучасних комп’ютерів, мережевого і телекомунікаційного обладнання, сучасних інформаційних технологій для розв’язання задач професійної діяльності.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати

 • апаратне і програмне забезпечення сучасних комп’ютерів та комп’ютерних систем, що застосовується в професійній діяльності;
 • критерії вибору найбільш ефективних програмних засобів для розв’язування проблеми;
 • основні технології створення, редагування, оформлення, збереження, передачі і пошуку інформаційних об’єктів різного типу (текстових, графічних, табличних, тощо) за допомогою сучасних програмних засобів;
 • методику підготовки ділової кореспонденції програмними засобами;
 • способи подання інформації для оперативного аналізу, вивчення тенденцій та прогнозу;
 • технологію спілкування та отримання інформації засобами Інтернет та комунікаційних систем.

Вміти

 • працювати з сучасними комп’ютерами в найпоширеніших операційних середовищах;
 • володіти сучасними засобами підготовки наукових публікацій і презентацій;
 • володіти сучасними методами і засобами аналізу і систематизації даних;
 • створювати, редагувати, оформляти, зберігати, передавати інформаційні об’єкти різного типу за допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • використовувати сервіси і інформаційні ресурси мережі Інтернет у професійній діяльності.

Рекомендована література

 1. Г.Г. Швачич, В.В. Толстой, Л.М. Петречук, Ю.С. Іващенко, О.А. Гуляєва, О.В. Соболенко Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –230 с.
 2. С. Прийма Microsoft Excel. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 72 с.
 3. О. Завада, С. Прийма Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2017. ‑ 64 с.
 4. О.Завада Інтернет-технології: Текст лекцій. – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ‑ 38 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус