Інтернет-маркетинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Опис курсу

Дисципліна «Інтернет-маркетинг» є важливою вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 3-му семестрі магістратури в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс орієнтовано на формування у студентів-магістрів системного розуміння понять інтернет-маркетингу, особливостей роботи з цифровою маркетинговою інформацією, необхідності впровадження та вдосконалення сучасної системи маркетингу на підприємстві.

Метою вивчення дисципліни «Інтернет-маркетинг» є розуміння основних засад та принципів роботи в Інтернеті, а також формування знань та вмінь у сфері теорії та практики інтернет-маркетингу, оволодіння необхідними аспектами роботи з маркетинговою інформацією, програмами, що забезпечують роботу користувачів в комп’ютерних мережах, а також зі спеціалізованими інформаційними технологіями та системами у сфері цифрового маркетингу.

Завдання:

  • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами інтернет-маркетингу;
  • набуття практичних навичок розв’язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій у час діджиталізації;
  • розвиток креативних здібностей до пошуку нових резервів та удосконалення різних напрямів маркетингової діяльності підприємства.