Комунікаційний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ArrayЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

 • Навчальна дисципліна „Комунікативний менеджмент” покликана формувати у студентів навики ефективної ділової комунікації та системи спеціальних знань у галузі комунікацій, розуміння концептуальних основ системного управління комунікаціями в організації, набуття умінь вирішувати комунікаційні конфлікти, подолання труднощів та бар’єрів комунікацій. Навчальна дисципліна вивчає предмет і методологія комунікацій. Поняття теорії комунікації. Види організаційних комунікацій: за сферою охоплення, за способом виникнення та за способом здійснення. Взаємозв’язок між ієрархією та комунікаціями в бізнесі та управління. Наукові підходи до комунікацій. Формування ефективної ділової комунікації та системи спеціальних знань в бізнесі та управлінні, розуміння концептуальних основ системного управління комунікаціями в організації, набуття умінь вирішувати комунікаційні конфлікти, подолання труднощів та бар’єрів комунікацій.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основні категорії, поняття, терміни комунікативного менеджменту;
 • предмет і методологію комунікацій; сутність процесу комунікації;
 • комунікаційні стилі та форми; комунікаційні мережі;
 • труднощі та бар’єри спілкування; шляхи подолання комунікаційних бар’єрів;
 • етику ділового спілкування;
 • методи комунікаційного управлінського впливу;
 • правила та норми проведення ділових зустрічей;
 • природу та джерела конфлікту, наслідки комунікаційних конфліктів, способи їх розв’язання;
 • специфіку паблік-рилейшнз.
 • вміти:
 • налагоджувати ефективні комунікації в процесі управління;
 • долати комунікаційні бар’єри;
 • забезпечувати профілактику та вирішення конфліктів;
 • застосовувати техніку ведення ділових переговорів;
 • правильно оформляти ділові листи;
 • використовувати експресивні складові комунікації;
 • застосовувати механізм паблік-рилейшнз.