Лідерство і групова динаміка (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Запропонований  курс має  прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з функціонувнням лідерства і групової динаміки. Розвиває здібності і практичні навики студентів з питань лідерства та групової динаміки. Сприяє вивченню особистості лідера, основ ділового спілкування та принципів ведення ділових переговорів; оволодіння знаннями з розвитку лідерських навичок та вивчення технік роботи лідера в групі.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • про сутності лідерства та передумови ефективного лідерського впливу;
  • ціннісні, критеріальні та поведінкові переваги партнера у діловому спілкуванні;
  • процеси внутрішньої динаміки команди при переході від одного етапу розвитку до іншого;
  • вміти:
  • визначати стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку стилю керування командою;
  • виявити готовність колективу до формування команд;
  • окреслити сфери спільних інтересів та цінності для побудови ефективних партнерських стосунків.