Міжнародний бізнес (073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Харко В. Ю.ЕКМ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКМ-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей міжнародного бізнесу на сучасному етапі розвитку світової цивілізації, а також набуття ними навичок і вмінь дослідження стану міжнародного бізнесу. В процесі вивчення дисципліни необхідно з’ясувати зміст і роль міжнародного менеджменту в міжнародному бізнесі, особливості діяльності менеджера в міжнародних корпораціях. Завдання вивчення навчальної дисципліни є: розуміти сутність глобалізації економіки і управління міжнародним бізнесом; знати особливості середовища міжнародного бізнесу; вміти аналізувати міжнародне середовище бізнесу на сучасному етапі розвитку світової економіки; розробляти стратегії планування підприємства України – учасника міжнародного бізнесу.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність, мотивацію та теоретичні основи міжнародного бізнесу;
  • природу та масштаби діяльності багатонаціональних компаній;
  • методичний інструментарій управління фінансами та інвестиціями в міжнародних компаніях;
  • особливості процесу управління діяльністю в глобальному середовищі;
  • вміти:
  • діагностувати зовнішнє середовище міжнародного бізнесу, його складові, передбачати та вчасно реагувати на його зміни;
  • розуміти технологічну політику міжнародних компаній, її цілі та напрямки, досліджувати міжнародний ринок технологій;
  • застосовувати систему менеджменту людських ресурсів та етики у міжнародному бізнесі: корпоративну культуру, конкретні питання управління людськими ресурсами міжнародної фірми – вміння підбирати персонал, мотивувати працівників, проектувати службові стосунки, етику міжнародного бізнесу
  • застосовувати найважливіші моделі та інструменти управління і регулювання міжнародного бізнесу.