Облік і аудит (073 “Менеджмент організацій і адміністрування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Плиса З. П.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКМ-22сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКМ-23сХоча Н. В., Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21сХоча Н. В.
ЕКМ-22сХоча Н. В.
ЕКМ-23сХоча Н. В.

Опис курсу

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторського контролю на підприємствах.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах па підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту на підприємстві.
Студент повинен знати:
Суть, значення та види господарського обліку Бухгалтерський облік в системі управління підприємством Завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти Метод бухгалтерського обліку. Структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом. Методологію проведення аудиторського контролю на мікрорівні.
Студент повинен уміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку. Аудит фінансово-господарської діяльності ділової одиниці.

Рекомендована література

 1. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 2. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 684 с.
 3. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
 5. Плиса З.П., Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : Монографія. Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ “Баланс-Клуб” – http://www.balance.dp.ua/index5.php
 4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. – http://www.buhgalteria.com.ua
 5. Дебет Кредит – Український бухгалтерський тижневик. – http://www.dtkt.com.ua
 6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – http://www.ufpaa.org

Матеріали

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”

Силабус:

Завантажити силабус