Облік і аудит (073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Плиса З. П.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с, ЕКі-21с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21сдоцент Головчак Г. В., доцент Гамкало О. Б.
ЕКМ-22сдоцент Головчак Г. В., доцент Гамкало О. Б.
ЕКМ-23сдоцент Головчак Г. В., доцент Гамкало О. Б.
ЕКі-21сдоцент Головчак Г. В., доцент Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21сдоцент Плиса З. П.
ЕКМ-22сдоцент Плиса З. П.
ЕКМ-23сдоцент Плиса З. П.
ЕКі-21сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторського контролю на підприємствах.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах па підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту на підприємстві.
Студент повинен знати:
Суть, значення та види господарського обліку Бухгалтерський облік в системі управління підприємством Завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти Метод бухгалтерського обліку. Структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом. Методологію проведення аудиторського контролю на мікрорівні.
Студент повинен уміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку. Аудит фінансово-господарської діяльності ділової одиниці.

Рекомендована література

 1. Плиса В. Й., Плиса З. П. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 200 с.
 2. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 3. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
 5. Плиса З.П., Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : Монографія. Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

Електронні навчальні видання

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ “Баланс-Клуб” – http://www.balance.dp.ua/index5.php
 4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. – http://www.buhgalteria.com.ua
 5. Дебет Кредит – Український бухгалтерський тижневик. – http://www.dtkt.com.ua
 6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – http://www.ufpaa.org

Матеріали

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”

Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Львів. Видавництво ННВК АТБ, 2020

Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Киїів, Каравела. 2019. 560 с.

Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік Підручник. Львів. ННКВ АТБ, 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус