Облік і аудит (073 “Менеджмент організацій і адміністрування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Плиса З. П.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКМ-22сХоча Н. В., Гамкало О. Б.
ЕКМ-23сХоча Н. В., Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21сХоча Н. В.
ЕКМ-22сХоча Н. В.
ЕКМ-23сХоча Н. В.

Опис курсу

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторського контролю на підприємствах.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах па підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту на підприємстві.
Студент повинен знати:
Суть, значення та види господарського обліку Бухгалтерський облік в системі управління підприємством Завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти Метод бухгалтерського обліку. Структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом. Методологію проведення аудиторського контролю на мікрорівні.
Студент повинен уміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку. Аудит фінансово-господарської діяльності ділової одиниці.

Рекомендована література

1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник./ В.Й.Плиса, З.П.Плиса – Київ: Каравела, 2010. – 480 c.
2. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник./ В.Й.Плиса, З.П.Ріль – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 c.
3. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М.В.Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002.
4. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.
5. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.
6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: А.С.К., 2001. — 784 с.

Силабус

Завантажити силабус