Плиса Зоряна Петрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

бухгалтер. облік, аудит, логістика, страхування, фінансовий аналіз.

Курси

Біографія

ПЛИСА Зоряна Петрівна (10.І.1973, м. Моршин Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки України, 2000), доц. (2002). Закінчила екон. ф-т Львів. ун-ту (1995). У 1995–96 викладач-стажист, 1997–2001 асист., з 2001 доц. каф. бух. обліку і аудиту Львів. ун-ту.
Бл. 60 праць, зокр., “Бухгалтерський облік: Підручник” (Львів, 2013),“Бухгалтерський облік: Навчальний посібник” (К., 2010, 2011), “Бухгалтерський облік: Довідник” (Львів, 2009), “Управлінський облік: Практикум” (Львів, 2000), “Основні поняття і терміни бухгалтерського обліку: Довідник” (Львів, 2003), “До питання про регіональні логістичні системи управління матеріальними потоками” (Львів, 1998); “Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки” (Львів, 2001), “Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика” (Львів, 2009), “Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем” (Львів, 2010), “Еволюція балансових теорій” (Львів, 2011), “Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку” (Мукачеве, 2014).

Розклад