Операційний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Харко В. Ю.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань: оперативного управління та виробничого процесу, структуризації та організації виробничого процесу, етапів підготовки та реалізації конструкторського проекту, ефективності, методів вибору, критеріїв оцінки, методів зменшення ризику браку та контролю якості виробництва, науково-технічного співробітництва.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • основні показники операційної діяльності підприємства та їх взаємозв’язки і взаємозалежності (анатомію операційної системи підприємства);
  • основні методи і прийоми операційного управління для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки і управління;
  • послідовність виконання функцій та застосування методів в операційній діяльності підприємства;
  • особливості процесу виробництва та обслуговування основної діяльності;
  • вміти:
  • діагностувати проблеми діяльності організації;
  • використовувати відповідні методи управління для вирішення кожної проблемної ситуації;
  • розробляти та реалізовувати проекти управлінських рішень.