Організація і методи статистичних обстежень в економіці (051 “Економіка”, спеціалізація – “ Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Матковський С. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

  • Модуль 1 «СТАТИСТИКА ЯКО НАУКА І ЯКО ПРАКТИКА», в якому розглядаються основи методології економічних наукових досліджень; організація і планування наукового досліджень в економіці; основні положення наукової методології в організації економічних досліджень; статистика у системі наук; організація статистичної діяльності, фундаментальні принципи офіційної статистики, основи організації і управління статдіяльністю.

  • Модуль 2 «СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – ОСНОВА СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», де вивчається теорія статистичного спостереження, програмно-методологічні і організаційні питання статистичного спостереження, організація статистичної інформаційної системи, функції, принципи побудови, структура. Гармонізована модель статистичних бізнес-процесів збору і обробки статистичних даних.

Силабус:

Завантажити силабус