Основи block-chain технології (122 “Комп’ютерні науки”) освітня програма “Консолідована інформація” – вступ 2023

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Белз О. Г.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКІМ-51сдоцент Белз О. Г., доцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: отримання студентами розуміння технології блокчейн, її потенційних застосувань і вміння використовувати ці знання для розв’язання практичних завдань та проблем. Дисципліна дає розуміння технології блокчейн, її принципів та концепцій, знання про можливості застосування блокчейн-технології в різних сферах, навички розробки додатків на блокчейні та реалізації смарт-контрактів, розуміння проблем безпеки та конфіденційності, пов’язаних з використанням блокчейн.

Завдання: підготовка студентів до роботи з технологією блокчейн.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: історію розвитку технології блокчейн, поняття та принцип роботи технології блокчейн, тилему блокчейну, види мереж блокчейн, поняття консенсусу блокчейн, принципи роботи алгоритмів PoW, PoS, DPoS, NPoS, PoSA, PoA, ZKP тощо, структуру блоку, поняття «хешрейт», особливості складність майнінгу в мережі Bitcoin, особливості складність майнінгу в мережі Ethereum (до форку 15 вересня 2022 р.), структуру транзакцій в мережах Bitcoin і Ethereum, суть алгоритму «Дерево Меркла», популярні криптографічні хеш-функції, особливості криптографії в блокчейнах Bitcoin і Ethereum, поняття криптовалюта, стейблкоїн, токен, смарт-контракт, види вразливостей смарт-контрактів, шляхи виправлення вразливостей у смарт-контрактах, поняття та методи аудиту смарт-контрактів;

вміти: працювати з гаманцем MetaMask, розробляти, оптимізовувати та тестувати смарт-контракти, розроблені для блокчейну Ethereum.

Рекомендована література

 1. Блокчейн і децентралізовані системи: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти : у 3 ч. Ч. 1 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна – Харків : ПРОМАРТ, 2021. – 458 с.
 2. Блокчейн і децентралізовані системи: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти : у 3 ч. Ч. 2 / П. Кравченко [та ін.]. – Харків : ПРОМАРТ, 2021. – 420 с.
 3. Блокчейн і децентралізовані системи: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти : у 3 ч. Ч. 3 / П. Кравченко [та ін.]. – Харків : ПРОМАРТ, 2021. – 329 с.
 4. Ковальчук Л. В. Вступ до технології блокчейн та криптовалют. Частина 1. Теоретичні засади функціонування блокчейн-технологій: навч. посіб [Електронне мережне н авчальне видання] / Л. В. Ковальчук, А. М. Кудін, Н. В. Кучинська. – Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 141 с.
 5. Кудин А.М. Блокчейн и криптовалюты на основании «доказательства точности».// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка, вип.15, 2017р., стор. 104-108.
 6. Офіційний сайт Bitcoin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bitcoin.org/uk/
 7. Офіційний сайт Blockchain Academy Mittweida (BCAM) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blockchain-academy.hs-mittweida.de
 8. Офіційний сайт Ethereum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ethereum.org/uk/
 9. Офіційний сайт Solidity [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://soliditylang.org/
 10. Сервіс моніторингу блоків і транзакцій Bitcoin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.blockchain.com/explorer
 11. Сервіс моніторингу блоків і транзакцій Ethereum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://etherscan.io

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус