Продуктова аналітика (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Марець О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Марець О. Р.

Опис курсу

Продуктова аналітика – це аналіз взаємодії користувачів з продуктом. Її використовують як ІТ-компанії так і традиційний бізнес (перевезення, мас-маркет, логістика).

Продуктові аналітики на підприємствах вибирають метрики, які найкраще опишуть діяльність підприємства, перевіряють ефективність зміни алгоритмів обслуговування або інтерфейсів, виявляють проблеми, що виникають у користувачів, і шукають їх рішення, працюють з великими даними і будують математичні моделі.

Ви дізнаєтесь:

  • які є бізнес-метрики та як їх інтерпретувати;
  • як будувати дашборди (інформаційні панелі): де розміщувати найважливішу інформацію, які метрики використовувати, які типи діаграм використовувати;
  • як робити когортний аналіз та аналіз виживання клієнтів;
  • що таке АБ тестування та як інтерпретувати його результати.

Рекомендована література

1. An Introduction to Product Analytics. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=Njys7BpNH6k>
2. 15 Key Product Management Metrics and KPIs. URL:
<https://www.altexsoft.com/blog/business/15-key-product-management-metrics-and-kpis/>
3. The Definitive Guide to Dashboard Design. URL:
<https://www.logianalytics.com/dashboarddesignguide/>
4. Cohort Analysis: Beginners Guide to Improving Retention. URL:
<https://clevertap.com/blog/cohort-analysis/>
5. Survival Analysis To Understand Customer Retention. URL:
<https://towardsdatascience.com/survival-analysis-to-understandcustomer-retention-e3724f3f7ea2>
6. Федорченко А.В., Пономаренко І.В. A/B-тестування як
ефективний інструмент цифрового маркетингу // Проблеми
інноваційно-інвестиційного розвитку. — 2019. — № 19.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15168/1/2019_19_036.pdf
7. A/B Testing Tutorial: From Beginner to Pro. URL:
<https://cxl.com/blog/ab-testing-guide/>

Силабус:

Завантажити силабус