Самоменеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Хоронжий А. Г.ЕКМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКМ-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю. Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:  визначення особистісних цінностей та цілей менеджера; управління саморозвитком особистості;  розвитку навичок ефективного керівництва; організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера; використання часу як ресурсу.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • напрями самоменджменту, концепції саморозвитку, критерії формулювання реалістичної цілі;
 • головні поглиначі часу, способи оптимального організування та резервування часу;
 • види стресорів та стратегії успішного долання стресу;
 • головні характеристики команди, показники уміння ефективно працювати у групі та команді, соціальні ролі у команді; види спілкування, принципи асертивного спілкування, характеристики переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, стратегії інґраціації;
 • складові та компоненти психологічного ресурсу особистості та способи самоінвестування;
 • вміти:
 • на основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи;
 • за результатами оцінки і атестації робочих місць впроваджувати раціональні схеми їх планування та організації, впроваджувати передовий досвід їх оснащення та обслуговування;
 • на основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих; працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;
 • готувати наради та збори, здійснювати інші види управлінської діяльності;
 • працювати над власною мотиваційною сферою; розвивати свій менеджерський потенціал.