Самоменеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Юринець З. В.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с, ЕКМ-28с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКМ-21с
ЕКМ-22с
ЕКМ-23с
ЕКМ-28с

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Самоменеджмент» є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю. Предметом вивчення навчальної дисципліни є система теоретичних та практичних знань з питань особистісного розвитку та самовдосконалення менеджера.

Основні цілі курсу полягають у: визначенні особистісних цінностей та цілей менеджера, управлінні саморозвитком особистості, плануванні особистої роботи менеджера та робочого часу, розвитку навичок ефективного керівництва та наставництва, організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів, управлінні командами та змінами.

Рекомендована література

  1. Жигайло Н.І. Комунікативний менеджмент. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 367 с.
  2. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: учеб. Пособие. 2-е изд., испр. К.: МАУП, 2006. 360 с.
  3. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера. К., 2014.420 с.
  4. Орликовський М. О., Осовська Г. В., Ткачук В. І. Самоменеджмент. Практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації: навч. посіб. К.: Кондор, 2012. 410 с.
  5. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості): навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 362 с.
  6. Юринець З.В., Макара О.В.Самоменеджмент навч. посібник: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.
  7. Юринець З.В. Самоменеджмент: підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 360 с.
  8. ЮринецьВ.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: Навч. пос. Львів: «Тріада плюс», 2008. 628 с.

Матеріали

  1. Юринець З.В., Макара О.В.Самоменеджмент навч. посібник: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус