Самоменеджмент та організаційна поведінка

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мельник О. В.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-11сдоцент Мельник О. В.

Рекомендована література

Основна література :

  1. Самоменеджмент : навчальний посібник / Г. З. Леськів, Г. Я. Левків, М. М. Бліхар, В. В. Гобела, О. П. Подра, Г. В. Коваль. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 280 с.
  2. Самоменеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. К. Василик, О. В. Майстренко, К. Р. Немашкало та ін. –Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 150 с.
  3. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Лугова, С. М. Голубєв. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 212 с
  4. Селютін В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. Х. :ХДУХТ, 2017. 206 с.
  5. Горбовий А., Халецька А. Тайм-менеджмент 55+:навч.посіб. для слухачів Університетів «третього віку» / Під заг. ред. Спулбер Діани, Горбового А.Ю., Халецької А.А. Київ, 2017. 57 с.
  6. Микитюк Н. Є. Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 95 с.
  7. Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” / Укладач: М. В. Матушкіна, – Старобільськ, 2016. – 200 с.
  8. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Лугова, С. М. Голубєв. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 212 с
  9. Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва / [П. Д. Дудкін, О. Б. Мосій, О. М. Владимир та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. –252 с.
  10. Молчанова А.О., Воляник І.В., Кондратьєва В.П. Організаційна поведінка: Навч. посібн. / за наук. ред. А.О.Молчанової. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ»,-2015. – 176 с

Додаткова література:

11.  Возна Л.Б., Мельник О.В. Використання теорії підкріплення для мотивації персоналу // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, February 3-4, Dnipro, 2022. с. – 197-200

12.  Мельник О.В., Возна Л.Б. Світовий досвід застосування етичних цінностей у професійній діяльності соціальних працівників //Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 лютого 2022 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2022. – 22-25 с.

Силабус:

Завантажити силабус