Статистичне моделювання соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Вдовин М. Л.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів» є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо моделювання складних систем за допомогою статистичних методів та моделей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів» є  визначення особливостей моделювання складних соціально-економічних систем; ознайомлення з класичними статистичними методами та моделями; дослідження соціально-економічних процесів за допомогою економетричних моделей, моделей кластерного та дискримінантного аналізів, методу головних компонент, багатофакторних індексних моделей тощо.

testy_stat mod_D

Рекомендована література

Базова

  1. Григорук П.М.Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / П.М/ Григорук. – Львів:”Новий Світ-2000″, 2006. – 148 с.
  2. Ґрін Вільям Г. Економетричний аналіз [пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук.]; за наук. ред. пер. О. Комашко. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. – 1197 с.
  3. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник [за ред. О.Т. Іващука]. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
  4. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник. / [Р.В. Фещур, В.П. Кічор, І.Я. Олексів та інші]; за ред. Р.В. Фещура. –Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. –340 с.
  5. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник/ А. М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
  6. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.]. – Львів:   Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка,  – 228 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму