Статистичне моделювання соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Вдовин М. Л.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л., доцент Вільчинська О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів» є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо моделювання складних систем за допомогою статистичних методів та моделей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів» є  визначення особливостей моделювання складних соціально-економічних систем; ознайомлення з класичними статистичними методами та моделями; дослідження соціально-економічних процесів за допомогою економетричних моделей, моделей кластерного та дискримінантного аналізів, методу головних компонент, багатофакторних індексних моделей тощо.

testy_stat mod_D

Рекомендована література

Базова

  1. Григорук П.М.Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / П.М/ Григорук. – Львів:”Новий Світ-2000″, 2006. – 148 с.
  2. Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних : навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2011. 268 с.
  3. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.]. Київ: Алерта, 2016. 280 с.
  4. Єріна А. М., Єрін Д. Л. Статистичне моделювання та прогнозування: підруч. Київ : КНЕУ, 2014. 348 с.
  5. Матковський С. О. Cтатистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин.  Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 344 с.
  6. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.]. Львів:  Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка.  228 с.
  7.  Основи статистичного моделювання: навч. посібник / за загальною редакцією С.В. Чугаєвської, Н.В. Ковтун. Житомир: Видавництво ПП “Рута”, 2022. 604 с.

Матеріали

Методично-навчальний комплекс вивчення дисципліни буде доступний на початку семестру на платформі Moodle за посиланням:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1919

(для доступу необхідна авторизація)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус