Статистичне моделювання соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Вдовин М. Л.ЕКТ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів» є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо моделювання складних систем за допомогою статистичних методів та моделей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистичне моделювання соціально-економічних процесів» є  визначення особливостей моделювання складних соціально-економічних систем; ознайомлення з класичними статистичними методами та моделями; дослідження соціально-економічних процесів за допомогою економетричних моделей, моделей кластерного та дискримінантного аналізів, методу головних компонент, багатофакторних індексних моделей тощо.

testy_stat mod_D

Рекомендована література

Базова

  1. Григорук П.М.Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / П.М/ Григорук. – Львів:”Новий Світ-2000″, 2006. – 148 с.
  2. Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних : навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2011. 268 с.
  3. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.]. Київ: Алерта, 2016. 280 с.
  4. Єріна А. М., Єрін Д. Л. Статистичне моделювання та прогнозування: підруч. Київ : КНЕУ, 2014. 348 с.
  5. Матковський С. О. Cтатистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин.  Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 344 с.
  6. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т.В.]. Львів:  Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка.  228 с.
  7. Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посіб. / [С.О. Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2014. 378 с.
  8. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник [за ред. О.Т. Іващука]. Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка». 2008.  704 с.
  9. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник. / [Р.В. Фещур, В.П. Кічор, І.Я. Олексів та інші]; за ред. Р.В. Фещура. Львів: Бухгалтерський центр «Ажур». 2010. 340 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус