Сучасні технології управління людськими ресурсами

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Жук О. П.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Концептуальні підходи до розуміння сутності та ролі людських ресурсів в організації, управлінні, економіці. Сучасні технології пошуку, підбору, відбору, адаптації, розвитку та оцінювання людських ресурсів в сучасних організаціях. Соціально-психологічні методи в управлінні людськими ресурсами.

 

Результати навчання:

 

  • знати:
  • теоретичні основи дослідження та аналізу людських ресурсів організації і управління ними;
  • сучасні технології пошуку, підбору, відбору, адаптації, розвитку та оцінювання людських ресурсів в організаціях;
  • підходи, методи та інструменти управління людьми у межах організації.
  • вміти:
  • використовувати теоретичні основи управління людськими ресурсами на практиці;
  • організовувати основні процеси управління людськими ресурсами на підприємстві (в організації);
  • оцінити ефективність роботи з управління людськими ресурсами на рідприємстві.