Технології програмування мобільних додатків (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Технології програмування мобільних додатків” є набуття майбутніми фахівцями в галузі інформаційних технологій необхідного рівня знань та практичних навичок для розробки мобільних бізнес-додатків.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • понятійний та категорійний апарат щодо проектування та розроблення мобільних додатків під сучасні мобільні платформи;
 • основні види архітектур мобільних платформ та її компоненти;
 • основні етапи й особливості процесу проектування програмного забезпечення для мобільних пристроїв;
 • технології та інструменти проектування мобільних додатків для сучасних мобільних платформ;
 • основні методи та практики забезпечення захисту даних у мобільних пристроях на різних мобільних ОС (платформах);

вміти:

 • проводити аналіз можливостей сучасних інструментальних середовищ розроблення мобільних додатків;
 • розгортати та налагоджувати середовища розроблення для різних платформ;
 • застосовувати інструменти для розроблення мобільних додатків;
 • створювати та налагоджувати емулятори мобільного пристрою;
 • розробляти додатки під різні платформи із використанням сучасних мов (технологій) програмування;
 • проектувати інтерфейс користувача мобільного додатка;
 • користуватися раніше складеними програмами і здійснювати супровід програм, вносити зміни до програми, виконувати налагодження програм за допомогою інструментальних засобів;
 • застосовувати мобільні технології під час проектування інформаційної системи підприємства з метою підвищення якості бізнес-процесів підприємства;
 • використовувати програмні засоби формування основних процедур захисту інформації в мобільних пристроях.

Рекомендована література

Основна:

 1. Дворецький М. Л., Нездолій Ю. О., Дворецька С. В., Кандиба І. О. Розробка мобільних застосунків для OS Android : навч. посіб. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021.
 2. Bill Phillips, Chris Stewart, Kristin Marsicano Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition). –USA, Atlanta: Big Nerd Ranch Guides, 2017.
 3. Dawn Griffiths, David Griffiths Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide 2nd Edition. – USA, California: O’Reilly Media; 2 edition, 2017.
 4. Neil Smyth Android Studio 3.0 Development Essentials – Android 8 Edition 1st Edition. –USA: CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 2017.

Додаткова:

 1. Рудніченко М.Д., Шибаєва Н.О. Мобільні інформаційні технології : навч. посібник. – Одеса: ОНПУ, 2020.
 2. Шевчук Р.П., Сусла М.В. // Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Програмування для мобільних платформ”, для студентів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». – Тернопіль, 2017.
 3. Розробка для Android URL: http://developer.android.com/.
 4. Ресурси і засоби розробки додатків URL: https://msdn.microsoft.com/app-development-msdn.
 5. Хабрахабр – Android URL: http://habrahabr.ru/search/?q=[Android]
 6. Для справжніх програмістів URL: http://www.realcoding.net.

Силабус:

Завантажити силабус