Теорія організацій

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Хоронжий А. Г.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКМ-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організації. Завдання: забезпечення студентів знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; вивчення основних організаційних теорій; вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій; засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій; набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів; набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури організацій.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • сутність основних понять та категорій теорії організацій та менеджменту;
 • принципи та функції менеджменту;
 • системи методів управління;
 • зміст процесів та технологій управління;
 • управлінські моделі та методи;
 • основи теорії управління;
 • історію розвитку теорії організацій;
 • основи культури організацій;
 • класифікацію структур управління.
 • вміти:
 • використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій;
 • досліджувати й характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги й недоліки;
 • здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур;
 • визначати чинники формування іміджу й культури організації;
 • розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.