Цифрові стратегії в бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Чопко Н. С.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51сдоцент Чопко Н. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрові стратегії в бізнесі» полягає у вивченні студентами основних принципів і положень цифрових стратегій, процесу формування стратегій цифрової трансформації та стратегій цифровізації, визначенні ролі цифровізації бізнес-процесів у формуванні цифрової стратегії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цифрові стратегії в бізнесі» є

  • сприяння розумінню сутності та змісту цифрової стратегії та її необхідності в системі менеджменту;
  • формування знань щодо умов і чинників успішного використання цифрових інструментів розвитку бізнесу;
  • розвиток здібностей і набуття навичок підготовки і проведення цифрової трансформації підприємства.

Рекомендована література

  1. Цифрова стратегія: посібник із переосмислення бізнесу / Суніл Гупта : пер. з англ. І. Ковалишеної. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2020. – 320 с.
  2. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал:монографія / В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна ; за редакцією В.П. Вишневського, С.І. Князєва. – Київ : Академперіодика, 2020. – 188 с
  3. Цифрова економіка : підручник / Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. – К. : НАУ, 2022. – 200 с.
  4. Кіржецька, М., Кіржецький, Ю. Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу. Галицький економічний вісник. 2020. № 5(66). С. 7–15

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус