Управління конкурентоспроможністю

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Замроз М. В.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКМ-41с

Опис курсу

Результати навчання:

  • знати: сутність конкуренції та конкурентоспроможності, сутність та властивості конкурентних переваг, стадії формування конкурентних переваг, методику оцінки та аналізу конкурентоспроможності товарів і послуг, сутність і значення конкурентоспроможності підприємства і основні чинники впливу на неї, методи діагностики конкурентної позиції і статусу сучасного підприємства, методи діагностики регіональної конкурентоспроможності, сутність та чинники формування конкурентоспроможності національної економіки, сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік
  • вміти: діагностувати конкурентне середовище, аналізувати діяльність конкурентів, ефективно управляти конкурентними перевагами, досліджувати основні чинники конкурентоспроможності товарів і послуг, характеризувати індивідуальні особливості працівника і визначати його конкурентоспроможність, визначати конкурентний потенціал підприємства, ефективно управляти конкурентними ризиками, аналізувати і оцінювати міжнародну конкурентоспроможність підприємства, готувати пропозиції щодо підвищення рівня конкурентоспроможності субʼєктів конкуренції у сучасних умовах господарювання.

Анотація: Конкуренція в системі ринкової економіки. Діагностика конкурентного середовища. Управління конкурентними перевагами обʼєктів конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність товарів і послуг та методи їх оцінки. Конкурентоспроможність персоналу підприємства. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Оцінка конкурентного потенціалу підприємства Конкурентні стратегії підприємства. Діагностика регіональної конкурентоспроможності. Управління конкурентоспроможністю національної економіки. Управління міжнародною конкурентоспроможністю субʼєктів конкуренції.

 

Рекомендована література

 

Рекомендована література: 

  1. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
  2. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко, А. В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.
  3. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможність підприємства: підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. – Львів : Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
  4. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоспроможністю організацій. Підручник. / Р. А. Фатхутдінов. – Київ, Кондор, 2009. – 432 с