Бодаковський Володимир Юрійович

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: volodymyr.bodakovskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Фінанси; фінансова система; фінансова діяльність суб’єктів господарювання; аналіз джерел кредитних та власних фінансових ресурсів; оптимізація джерел фінансування підприємств.

Курси

Публікації

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

  1. Ванькович Д., Бодаковський В. Фінансове забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Випуск 41. С. 50-58.
  2. В.Бодаковський.ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ/Бодаковський В./Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. Випуск №35. – Ч.1.-Львів.2016.- С.57-63
  3. Бодаковський В.Ю. Концептуальні засади місцевої фінансової інфраструктури підприємництва в Україні// Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 31, – 2014р.
  4. Сторонянська І.З., Бодаковський В.Ю. Фінансова стратегія підприємств регіональної інфраструктури України// Формування ринкової економіки в Україні. – Львівський національний університет ім. І.Франка. – Вип.23. – Ч.2. – 2011. – С. 364 – 370.
  5. Бодаковський В.Ю. Проблеми оптимізації джерел фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України/Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 29-35.

Біографія

Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка у 2001 р.; 01.09.2002 зарахований на посаду асистента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету;  6.10.2006 захистив кандидатську дисертацію; 01.07.2009 переведений на посаду доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад