Бодаковський Володимир Юрійович

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Наукові інтереси

Фінанси; фінансова система; фінансова діяльність суб’єктів господарювання; аналіз джерел кредитних та власних фінансових ресурсів; оптимізація джерел фінансування підприємств.

Курси

Публікації

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

  1. Бодаковський В.Ю. Проблеми оптимізації джерел фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України/Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 29-35.
  2. Бодаковський В.Ю. Особливості формування фінансової стратегії підприємствами України в умовах глобалізації/Фінансово-економічні механізми підприємницької діяльності структур ВПК та напрямки їх удосконалення. Наукові записки. Зб. Наук. Праць. – Спецвипуск. Українська академія друкарства. Львів, 2010. – 460с. – С. 66 – 76.
  3. Сторонянська І.З., Бодаковський В.Ю. Фінансова стратегія підприємств регіональної інфраструктури України// Формування ринкової економіки в Україні. – Львівський національний університет ім. І.Франка. – Вип.23. – Ч.2. – 2011. – С. 364 – 370.
  4. Бодаковський В.Ю. Концептуальні засади місцевої фінансової інфраструктури підприємництва в Україні// Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 31, – 2014р.
  5. В.Бодаковський.ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ/Бодаковський В./Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. Випуск №35. – Ч.1.-Львів.2016.- С.57-63

Біографія

Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка у 2001 р.; 01.09.2002 зарахований на посаду асистента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету;  6.10.2006 захистив кандидатську дисертацію; 01.07.2009 переведений на посаду доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад