Чуба Надія Вікторівна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: nadiya.chuba@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Управління маркетинговою діяльністю у сфері культури, особливості застосування маркетингу та засади функціонування організацій сфери культури у ринковому середовищі , проблеми сучасної економіки

Курси

Публікації

 

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Посібники і монографії:

Жовтанецький О., Чуба Н. Цікава економіка: Навчально-методичний посібник з економіки для учнів старших класів та студентів. – Львів: Апріорі, 2010. – 406 с.

Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: Монографія / За наук. ред. проф. Є.Й. Майовця – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.

Жовтанецький О., Чуба Н. Матеріали Форуму культурних і креативних індустрій, м. Львів, 2016 – Режим доступу: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/2017/MaterialyForumu2016_NEW.docx

Словник термінів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 228 с.

Економіка у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 кл. / Н.В. Чуба, О.М. Жовтанецький. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2020. – 96 с.

 

Статті:

Чуба Н. Законодавче забезпечення маркетингової діяльності в Україні // Вісник національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. 2012. – Вип. 48. – С. 350 – 356.

Жовтанецький О., Чуба Н. Впровадження маркетингових технологій у сфері культури // Вісник національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. 2014. – Вип. 51. – С 487-492.

Жовтанецький М., Чуба Н. Особливості формування системи маркетингової інформації та її захист // Вісник національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. 2015. – Вип. 52. – С. 214-222.

Жовтанецький О., Чуба Н. Особливості моделі маркетингової діяльності в розрізі формування маркетингової інформаційної системи в інституціях культури // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Інтереко. За ред. В. І. Приймака. – Львів: Інтереко, 2018.– Вип. 39.– С. 65 – 73.

 

Вибрані тези конферецій:

Жовтанецький О., Чуба Н. Інформаційна система в моделі маркетингової діяльності організацій у сфері культури // Матер. міжнародної наук.-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 19-21 жовтня 2017. – С. 87-92.

Жовтанецький О., Чуба Н. Становлення нової культурної політики у пострадянському просторі: досвід Грузії та України // Матер. молодіжн. науково-практичного форуму “Україна-Грузія 100 років дипломатичних відносин: роль молоді в активізації економічних, культурних, наукових зв’язків”. – Тбілісі, 2018 – С.18-23.

Чуба Н. Особливості застосування інструментів маркетингу у сфері культури / Матер. Міжнародна наукової конференції «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» ( 1-3 грудня 2017). – Львів-Коломия, 2018.- С. 31-39.

Nadiya Chuba, Oleh Zhovtanetskyy. Digital marketing trends in Ukraine 2020-2022 // IV International Scientific and Practical Conference “Actual problems of modern science”, 31/01/23 -3/02/23, Boston, USA – https://isg-konf.com/uk/actual-problems-of-modern-science/

Біографія

У 2001 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка. З 2001 року працювала викладачем кафедри економічної теорії. Протягом 2002-2005 років навчалася в аспірантурі. У червні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Макроекономічний аналіз державного боргу у перехідній економіці України”. У 2008 році отримала вчене звання доцента, після чого обіймала посаду доцента кафедри економічної теорії та маркетингу, з 2013 – кафедри маркетингу. У 2013 році затверджено тему докторської дисертації: “Управління маркетинговою діяльністю у сфері культури”.

Проекти

Стажування:

 • Участь у Зимовій школі “Основи соціальної ринкової економіки”, організованій Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Україно-німецьким факультетом міжнародної економіки і менеджменту ТАНГ (с. Тур’я-Пасіка, Закарпатської обл., січень – лютий 2005 р.)
 • Наукове стажування у вищих навчальних закладах Польщі (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski) у межах Стипендіальної програми ім. Лені Кіркланда (м. Варшава (Польща), 2006–2007 н.р.)
 • Стажування у Міністерстві фінансів Республіки Польща, Департамент управління державним боргом (м. Варшава (Польща), травень 2007 р.)
 • Наукове стажування у Братиславському економічному університеті на запрошення Словацького уряду (м. Братислава (Словаччина), лютий 2011 – липень 2011).
 • Наукове стажування у Ягелонському університеті у межах програми Erasmus IANUS (м. Краків (Польща), 2013-2014 н.р.)
 • Наукове стажування – Національний університет “Львівська політехніка“, з 10.05.2016 по 10.06.2016, довідка №470 від 22.06.16
 • Міжнародне стажування – GUTT.INUP – German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program 2021, 18 жовтня 2021 – 1 грудня 2021, сертифікат 0018/ GUTT.INUP/2021
 • Підвищення кваліфікації – Львівський національний університет імені Івана Франка, сертифікат CB N 0459-2022, Вдосконалення викладацької майстерності,  27 січня 2022 – 4 червня 2022

 

Відкриті публічні лекції:

  • «Особливості маркетингу у сфері культури» у межах Форуму креативних індустрій (iHubLviv, м.Львів, 2016)
  • «Бренд у сфері моди» у межах проекту Fashion School (Завод РЕМА, м. Львів, 2016)
  • «Про маркетинг коротко» на запрошення проекту Friendly School (м. Львів, 2016)
  • «Відверто про маркетинг і не тільки» для школярів СШ№ 97 (м. Львів, 2017)
  • майстер-клас для менеджерів закладів культури «Брендинг: пошук нових можливостей» у межах ІІ Форуму культурних і креативних індустрій (м.Львів, 2017)

 

Нагороди

Розклад