Чуба Надія Вікторівна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: nadiya.chuba@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Особливості застосування маркетингу та засади функціонування організацій сфери культури у ринковому середовищі , проблеми сучасної економіки

Курси

Публікації

 1. Чуба Н. Особливості маркетингової політики комунікацій у сфері культури // Матер. наук.-практичн. конференції: Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. – Львів, 2013. – С.303-307.
 2. Социально-этический маркетинг: возможно ли воплотить теорию на практике? // Матер. Междунар. научно-практ. конференции: Наука и образование в современном мире. – Караганды: Болашак-Боспа, 2013. – Т. 3. – С. 335-338.
 3. Жовтанецкий О., Чуба Н. Конкурентные преимущества использования маркетинга в сфере культуры // Conferinţa ştiinţifică internaţională „60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic” : (27-28 sept. 2013) / com. de org.: Grigore Belostecinic (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău: ASEM, 2013. – 313-317.
 4. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / За ред. Є.Й. Майовця. – Львів: Край, 2014. – 244с. (Тема 3. Маркетингове планування, організація і контроль; Тема 15. Стратегія розподілу у торгівлі (у співавторстві)).
 5. Жовтанецький О., Чуба Н. Впровадження маркетингових технологій у сфері культури // Вісник національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. 2014. – Вип. 51. – С 487-492.
 6. Жовтанецький М., Чуба Н. Особливості формування системи маркетингової інформації та її захист // Матер. міжнародної наук.-практичної конференції: Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні. – Львів, 2015. – С.206-209.
 7. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія; за наук. ред. проф. Є.Й.Майовця – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с. (Тема 7. Маркетинг у сфері культури і мистецтв (у співавторстві)).
 8. Жовтанецький О., Чуба Н. Особливості моделі маркетингової діяльності в розрізі формування маркетингової інформаційної системи в інституціях культури // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Інтереко. За ред. В. І. Приймака. – Львів: Інтереко, 2018.– Вип. 39.– С. 65 – 73.
 9. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 228 с.
 10. Економіка у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 кл. / Н.В. Чуба, О.М. Жовтанецький. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2020. – 96 с.

Біографія

У 2001 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка. З 2001 року працювала викладачем кафедри економічної теорії. Протягом 2002-2005 років навчалася в аспірантурі. У червні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Макроекономічний аналіз державного боргу у перехідній економіці України”. У 2008 році отримала вчене звання доцента, після чого обіймала посаду доцента кафедри економічної теорії та маркетингу, з 2013 – кафедри маркетингу. У 2013 році затверджено тему докторської дисертації: “Управління маркетинговою діяльністю у сфері культури”.

Проекти

 • Участь у Зимовій школі “Основи соціальної ринкової економіки”, організованій Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Україно-німецьким факультетом міжнародної економіки і менеджменту ТАНГ (с. Тур’я-Пасіка, Закарпатської обл., січень – лютий 2005 р.)
 • Наукове стажування у вищих навчальних закладах Польщі (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski) у межах Стипендіальної програми ім. Лені Кіркланда (м. Варшава (Польща), 2006–2007 н.р.)
 • Стажування у Міністерстві фінансів Республіки Польща, Департамент управління державним боргом (м. Варшава (Польща), травень 2007 р.)
 • Наукове стажування у Братиславському економічному університеті на запрошення Словацького уряду (м. Братислава (Словаччина), лютий 2011 – липень 2011).
 • Наукове стажування у Ягелонському університеті у межах програми Erasmus IANUS (м. Краків (Польща), 2013-2014 н.р.)
 • Наукове стажування у Національному університеті “Львівська політехніка” (м. Львів, 2016)
 • Відкриті публічні лекції:
  • «Особливості маркетингу у сфері культури» у межах Форуму креативних індустрій (iHubLviv, м.Львів, 2016)
  • «Бренд у сфері моди» у межах проекту Fashion School (Завод РЕМА, м. Львів, 2016)
  • «Про маркетинг коротко» на запрошення проекту Friendly School (м. Львів, 2016)
  • «Відверто про маркетинг і не тільки» для школярів СШ№ 97 (м. Львів, 2017)
  • майстер-клас для менеджерів закладів культури «Брендинг: пошук нових можливостей» у межах ІІ Форуму культурних і креативних індустрій (м.Львів, 2017)

Розклад