Кульчицький Мирослав Іванович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-90

Електронна пошта: myroslav.kulchytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • напрями забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування;
 • оптимізація структури фінансової і бюджетної системи;
 • міжбюджетні відносини.

Керівник чотирьох кандидатських дисертацій

 1. Демчишак Н.Б. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України. 08.00.08; 2011.
 2. Жмурко Н.В. Валютно – курсова політика України в системі заходів макроекономічного регулювання. 08.00.08; 2011.
 3. Заброцька О.В. Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин. 08.00.08; 2011.
 4.  Коваленко О.В. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних процесів. 08.00.08; 2015.

Курси

Публікації

 1. Кульчицький М.І. Міжбюджетні відносини в економічній системі України. Монографія. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів: 2015. – c. 494.
 2. Кульчицький М.І., Заброцька О.В. Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин. Монографія. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів: 2015. – c. 336.
 3. Кульчицький М.І., Крупка М.І., Ванькович Д.В., Жмурко Н.В. Валютно – курсова політика в Україні. Монографія. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів: 2013.- с.336.
 4. Кульчицький М.І., Крупка М.І., Ванькович Д.В., Демчишак Н.Б. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України. Монографія. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів: 2011.- с.404.
 5. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси: практикум. Навчальний посібник Львів: Видавничий центр Львівського національ-ного університету імені Івана Франка,2011.- с.302.
 6. Інвестування. Навчальний посібник/За редакцією д. е. н. проф., М.І.Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, – 2011. – с. 376.
 7. Кульчицький М.І., Остафіль О.В. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник Львів: Видавничий центр Львівського національ-ного університету імені Івана Франка, 2012- с.390.
 8. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси. Навчальний посібник Львів: Видавничий центр Львівського національно-го університету імені Івана Франка, 2013- с.552.
 9. Інвестування. Підручник/ За редакцією д.е.н. проф., М.І.Крупки. – Львів: Видавничий центр. Львівського національ-ного університету імені Івана Франка. – 2014. – с. 454.
 10. Центральний банк. Підручник. За редакцією д.е.н. проф., М.І.Крупки- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.
 11. Kulchtskyy M. I. Interbudgetary transfers and their influence is on implementation of local budgets and plenary powers delegated by the state. Scientific journal “ Economics and finance” Economics and manage -ment: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. p. 145-153.
 12. Kulchytskyy M.I. Development of budgetary system of Ukraine is in terms to influence of fluctuations in exchange. Scientific journal “ Economics and finance”. Institutional Framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. C.194- 202.
 13. Кульчицький М.І. Теоретико-методологічні основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Науковий журнал “Бізнес Інформ”. – 2015. – № 6. – C. 174–181. Харківський національний економічний університет МОН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України.
 14. Kulchytskyy M.I., Zabrotska O. V. Strategy of public regional policy Ukraine in the context of financial decentralization. Scientific journal  “ Economics and finance”. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Agenda Publishing House. – Coventry, United Kingdom, 2015. – С. 64–74.
 15. Кульчицький М. І., Коваленко В. М., Ванькович Д. В. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні БізнесІнформ. 2015. №11. С. 132-137.
 16. Кульчицький М.І., Заброцька О.В. Децентралізація як основа розбудови регіонів та підвищення фінансового забезпечення територій. Бізнес Інформ. 2016. № 4. С. 88-95
 17. Кульчицький М.І. Eфективність формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип.35 ч.1. С. 155-160
 18. Кульчицький М.І. Міжбюджетні відносини у контексті фінансової децентралізації. Формування ринкової економіки в Україні. 2017. Вип.37 ч.1. С.308-314.
 19. Кульчицький М.І., Пазовська Л.Е. Тенденції та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління2017. Випуск 3(08) С.296-301.
 20. Кульчицький М.І., Корнілова Є. Є. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Випуск 3(08) С.285-288.
 21. Kulchytskyy M.I., Novyk T.V. Financial territorial equalization system of intergovernmental relations. Scientifical jornal “Economics and finance”. Priority research ereas. Collection of scientific articles. Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria 2017.-C.95-103.
 22. Kulchytskyy M.I., Cherepanya I.R. Interbudgetary relation in the national economy of Ukraine. Scientifical jornal “Economics and finance”. Priority research ereas. Collection of scientific articles. Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria 2017.-C.95-103.
 23. Кульчицький М.І. Фінансовий механізм організації міжбюджетних відносин в Україні. Формування ринкової економіки в Україні [збірник наукових праць] – Вип.40 ч.1. – 2018 – c.
 24. Кульчицький М.І., Крупка М.І., Коваленко В.М. Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму в контексті децентралізації. Світ фінансів. 2018. Вип. 3. C.7-18.
 25. Ванькович Д., Кульчицький М. Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні. Світ фінансів. 2019. Випуск С. 53-64.
 26. Кульчицький М.І. Крупка М.І. Коваленко О.В. Зростання ролі фінансів у розвитку трудового потенціалу України. Світ фінансів. 2019. Вип. 4(61). C.83-95.
 27. Vankovych D.V., Kulchytskyy M.I., Zamaslo O.T. & Boichuk R.M. (2020). Diagnosis of the impact of state financial support on the functioning of the agricultural sector in Ukraine. Revista Espacios, 41(15), 3.
 28. O.Kolodiziev, M.Krupka, M.Kulchytskyy, N.Shulga, O.Lozynska. The level of digital transformation affecting the competitiveness of bank / Journals “Banks and bank System”  volume 16 issue 1. 2021. C.81-91 (Scopus).
 29. L.Tkachyk, M.Kulchytskyy, O. Zamaslo, Ye. Mayovets, Ya. Mayovets Management of the income and business activity of the population in the context of the de-shadowing the economy of Ukraine /Collection of scientific papers “Financial and credit activeity: problems of theory and practice” Vol.3 №38 (2021) p. 95-110.(Web of Science).
 30. O.Kolodiziev, M.Kulchytskyy, I. Krupka, H. Telnova, I. Sochynska-Sybirtseva  Pension assets as an investment in economic grouth: The case of post-socialist countries and Ukraine / Journal “Investment, management and financial innovations” vol. 18 2021 issue № 3 pp. 166-74. (Scopus)

Біографія

1949 р. – народився у місті Львові.

 

ОСВІТА

2016 – захистив докторську дисертацію на тему “Міжбюджетні відносини в економічній системі України” за  спеціальністю 08.00.08 – “гроші, фінанси і кредит”(економічні науки)

2015 – отримав вчене звання професора

2005 – отримав вчене звання доцента

1998 – захистив кандидатську дисертацію ” Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні”

1970-1975 – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Планування промисловості”

1967-1969 – служба в армії

1956 – 1966 – навчання у СШ № 21 м. Львова

 

РОБОТА

2002- по даний час – на посадах від доцента до професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

1990-2002 – начальник Львівського обласного фінансового управління

1988 – 1990 – начальник Залізничного райфінвідділу м. Львова

1978 – 1988 – заступник начальника міського фінансового управління (м. Львів)

1975 – 1978 – ревізор  КРУ у м. Львові

1971-1975 – економіст у планово-економічному відділ ВО “Іскра”

Методичні матеріали

Розклад