Ткачик Леся Петрівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lesya.tkachyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Сфера оподаткування, бізнес-консалтинг, дослідження кризових явищ в економіці

Курси

Публікації

Автор понад 50 наукових публікацій

Підручник:
Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; [М.І. Крупка, О.В. Грін, Л.П. Ткачик та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 572 с.

Монографія:
Корпоративний податковий менеджмент в Україні : монографія / М.І. Крупка, Л.П. Ткачик, Я.Б. Дропа та ін. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 314 с.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:
1. Mariya Rubakha, Lesia Tkachyk, Olha Zamaslo,Olesya Irshak Risk-oriented integral assessment of the Ukrainian banks effectiveness // Banks and Bank Systems, Volume 14, Issue 3, 2019. – P. 121-139.
2. Mariya Rubakha, Lesia Tkachyk, Olena Hamkalo and Khrystyna Demkiv (2019). Integral Assessment of Banking Activity Effectiveness and Rating of Ukrainian and Bulgarian Banks, Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences – Economic Research Institute, issue (28)4, 70-96. (Scopus) https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
3. Krupka M., Lew G., Tkachyk L., Rubakha M. and Irshak О. (2019). Transformation of directions of interaction of tax bodies and enterprises in the process of the realization of tax control. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Issue 4(31), 208-220. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190865 (Web of Science) http://fkd.org.ua/article/view/190865
4. Lesia Tkachyk, Mariya Rubakha, Natalia Ilkiv (2020). Optimization of Corporate Profit Taxation in the Context of Stimulating Their Investment Activity: The Case of Ukraine, Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences – Economic Research Institute, issue (29)4, 28-51. (Scopus) https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
5. Tkachyk L. P. Management of the income and business activity of the population in the context of the de-shadowing the
economy of Ukraine / L. P. Tkachyk, O. T. Zamaslo, M. I. Kulchytskyy, Y. Mayovets, Y. Y. Mayovets // Collection of
scientific papers “Financialand credit activeity: problems of theory and practice”. – 2021. – Vol.3 №38 – P. 95-110. – DOI:
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237426 (doi: 10.18371/fcaptp.v3i38.237426).
6. RESEARCH OF IT BUSINESS IN UKRAINE: TRENDS, FORECASTS, AND DEVELOPMENT STRATEGIES / Tkachyk, L., Rubakha, M., Paitra, N., Demchyshak, N., Oznamets, V. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and PracticeThis link is disabled., 2023, 5(52), pp. 353–368.
7. Modeling the impact of macroeconomic indicators on the Corruption Perceptions Index: Example of Ukraine, Bulgaria, and Georgia / Rubakha, M., Tkachyk, L., Horodniak, I. // Regional Science Policy and PracticeThis link is disabled., 2023, 15(9), pp. 2295–2318.
8. FACTOR ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND FORMATION OF STRATEGIC RESILIENCE IN UKRAINIAN IT COMPANIES UNDER THE CHALLENGES OF WAR / Rubakha, M., Tkachyk, L., Pryimak, I., Demchyshak, N., Yurkiv, R. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and PracticeThis link is disabled., 2024, 1(54), pp. 260–281.

Статті у фахових виданнях:
1. Ткачик Л. Принципи і методи податкового планування // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 43. – Львів. – 2010. – с.530-535.
2. Ткачик Л. Удосконалення державного адміністрування податків та податкове навантаження // Формування ринкової економіки. Випуск 26. Частина 2. – Львів, – 2012. – С.254-163.
3. Ткачик Л. Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту // БізнесІнформ – Харків. – 2013. – №12. – С. 333-338.
4. Ткачик Л.П. Формування та особливості корпоративного податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання / Л.П. Ткачик, М.І. Крупка, В.М. Кміть // Фінанси України – Київ. – 2014. – №3. – С. 69-82.
5. Ткачик Л.П. Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 106-113.
6. Ткачик Л.П., Пфайфер В.В. Методи оптимізації структури позикового капіталу підприємства // Молодий вчений. – 2015. – № 12 (26) (Частина 2). – С. 173-176.
7. Ткачик Л.П., Саніна І.С. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса. – 2015. – № 13. – С. 211-216.
8. Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий збірник. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – 2017. – Випуск 37 (Частина 2). – С. 226-232.
9. Ткачик Л. Імплементація угоди про асоціацію України та європейського союзу: економіко-торговельний аспект / М. В. Рубаха, Л.П. Ткачик // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ. – С. 238-245, Луцьк, Терен, 2019.
10. Ткачик Л. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: РЕГУЛЮЮЧИЙ ТА ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТИ/ А.Лоїк, Л.Ткачик // Галицький економічний вісник. – 2022.

Доповіді на Міжнародних конференціях:
1. Tkachyk Lesia Stages of tax planning of business aktivities // Modern society cooperation and partnerships. II International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference. – Warsaw, Poland. – 1st July 2016.
2. Тkachyk L., Petyk M, Customs policy as a component of foreign economic policy of the state// Economy and society: a modern vectors of development: II International scientific conference (Leipzig, Germany, April 27, 2018). – Leipzig, 2018. – С. 122-124.
3. Modeling the impact of macroeconomicindicators on the corruption perceptions index:example of Ukraine
Bulgariaand Georgia / Марія Рубаха, Леся Ткачик, Ірина Городняк // EURINT 2022 conference “The world in motion:
challenges, terittorial dynamicsand policy responses”, Iasi, Romania, 20-21 may, 2022 – 2022.

Біографія

У 2009 році закінчила магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси».
Цього ж розпочала свою викладацьку діяльність на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім.І.Франка на посаді асистента.
З 2009 по 2013 рік навчалася в аспірантурі та завершила роботу над кандидатською дисертацією на тему: «Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України», яку у 2014 захистила.
З 2015 року працює на посаді доцента кафедри фінансів грошового обігу і кредиту.
Автор понад 50 наукових публікацій, учасник міжнародних науково-практичних конференцій.

Розклад