Ткачик Леся Петрівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

сфера оподаткування

Курси

Публікації

1. Ткачик Л. Принципи і методи податкового планування // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 43. – Львів. – 2010. – с.530-535.
2. Ткачик Л. Удосконалення державного адміністрування податків та податкове навантаження // Формування ринкової економіки. Випуск 26. Частина 2. – Львів, – 2012. – С.254-163.
3. Ткачик Л. Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту // Бізнес інформ – Львів. – 2013. – №12. – С. 333-338.

Біографія

У 2009 році закінчила магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси».
Цього ж розпочала свою викладацьку діяльність на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім.І.Франка на посаді асистента.
З 2009 по 2013 рік навчалася в аспірантурі та завершила роботу над кандидатською дисертацією на тему: «Розвиток корпоративного податкового
менеджменту в умовах відкритої економіки України».

Розклад