Новини

7-9 грудня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться студентський бізнес-турнір зі стратегічного управління

07.12.2016 | 10:29

7-9 грудня у Львівському національному університеті імені Івана Франка (ауд. 301 Головного корпусу та ауд. 217 Економічного факультету) відбудеться студентський віртуальний бізнес-турнір зі стратегічного управління «Лідер ринку – 2016».

Студенти економічного факультету Львівського університету беруть участь у триденному віртуальному бізнес-турнірі зі стратегічного управління «Лідер ринку – 2016», що триватиме упродовж 7-9 грудня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Організаторами заходу є економічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка та Компанія інтелектуальних технологій (КІНТ) у співпраці з Відділом сприяння працевлаштуванню студентів...

Читати »

Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів Павлік І., Симанича Н., Прокіпчука Л.

18.10.2016 | 17:04

На засіданні кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №2) від 17 жовтня 2016 р. затверджено теми дисертацій аспірантів:
– Павлік Ірини – «Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки» (наук. керівник – проф. Швець В.Є.);
– Симанича Назара – «Забезпечення конкурентоспроможності сільський територіальних громад в умовах децентралізації влади» (наук. керівник – Раделицький Ю.О.);
– Прокіпчука Левка – «Адміністрування митних платежів у системі державного регулювання економіки країни» (наук. керівник – Раделицький Ю.О.).

Читати »

Затвердження програм навчальних дисциплін і робочих програм навчальних дисциплін за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії з управління і адміністрування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

01.09.2016 | 16:47

30.08.2016 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1) обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни) та результати навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії з управління і адміністрування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Ухвалено затвердити програми навчальних дисциплін і робочі програми навчальних дисциплін.
Викладачами подані для затвердження завідувачу кафедри індивідуальні та семестрові плани.

Читати »

Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Пелех У.В.

02.07.2016 | 17:00

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 01 липня 2016 року (протокол № 15) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Пелех У.В. на тему «Монетарне регулювання процентних ставок грошового ринку в економіці України» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)

Читати »

Оголошення про захист дисертації Гамкало О.Б.

20.06.2016 | 16:34

01 липня 2016 р. об 11 год. відбудеться захист дисертації Гамкало О.Б. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Бухгалтерський облік та аналіз іпотечного кредитування в Україні» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 у ДВНЗ «Університет банківської справи» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,1, ауд. 205. (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)

Читати »