Новини

Затвердження Звіту про проведення наукових семінарів та оновлених робочих програм навчальних дисциплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри

27.06.2017 | 16:51

26.06.2017 р. на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 17) відбулося обговорення доцільності оновлення робочих програм за навчальними дисциплінами, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри.
За результатами проведеного засідання кафедри ухвалено затвердити оновлені робочі програми навчальних дисциплін.
Затверджено Звіт про проведення наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту за 2016/2017 н.р., на яких заслухано і обговорено доповіді аспірантів:
1. Головчак Ганна Василівна «Створення наглядових рад при комунальних підприємствах: правовий та економічний аспект» (вересень 2016 р.);
2. Мелех Ярослав Романович «Облікове відображення...

Читати »

Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Нікітіної Я.

30.05.2017 | 16:52

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та за участю Рудницького Василя Степановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і оподаткування Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», від 29 травня 2017 року (протокол № 15) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Нікітіної...

Читати »

Оголошення про захист дисертації Пелех У.В.

02.05.2017 | 16:39

11 травня 2017 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Пелех У.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Монетарне регулювання процентних ставок грошового ринку в економіці України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115 (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)

Читати »

Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Головчак Г.В.

27.04.2017 | 17:04

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 квітня 2017 року (протокол № 9) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Головчак Г.В. на тему «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)

Читати »

Оголошення про захист дисертації Корицької О.І.

20.04.2017 | 16:37

27 квітня 2017 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Корицької О.І. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115 (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)

Читати »