Інтелектуальний бізнес та електронна комерція (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція» є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо створення й управління інтелектуальним бізнесом та електронною комерцією, економічного обґрунтування напрямів їх розвитку та забезпечення успішного функціонування.

Завдання дисципліни: вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу та електронної комерції як специфічних форматів бізнесової діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення сучасних бізнес-моделей інтелектуального бізнесу та електронної комерції; визначення  ринкової вартості нематеріальних активів та інтелектуальних продуктів; дослідження особливостей управління інтелектуальним бізнесом та специфіки ведення електронної комерції; вивчення основ функціонування платіжних електронних систем; дослідження маркетингу в електронній комерції; освоєння методів управління ризиками та способів їх зниження в інтелектуальному бізнесі;  розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.