Інтелектуальний бізнес та електронна комерція (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Мета дисципліни  – це формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо створення та управління інтелектуальним підприємництвом,  як специфічним форматом бізнесової діяльності, що характеризується інноваційністю, ризиковістю, вільним проявом ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для отримання прибутку внаслідок комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Основними завданнями дисципліни є: вивчення особливостей діяльності  інтелектуального підприємництва; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятих бізнес-моделей та моделювання інтелектуального підприємництва; визначення ризиків інтелектуального бізнесу; розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.