Контролінг

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Юринець З. В.ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою курсу є підготовка фахівців і формування у них сучасного мислення та спеціальних, системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей. В сучасних умовах менеджер повинен уміло застосовувати комплекс сучасних методів обліку, аналізу, планування і контролю, прийоми і методи стратегічного та оперативного контролінгу; працювати із системою інформаційного забезпечення контролінгу та впроваджувати систему контролінгу на підприємстві.

 

Результати навчання:

знати: завдання, функції контролінгу в напрямі планування, бюджетування, обліку, контролю, аналізу, принципи управлінського обліку, формування системи внутрішньої звітності; суть, методики розрахунку і схеми взаємозв’язків показників діяльності підприємства і окремих структурних підрозділів; основи контролінгу функціональних напрямів діяльності підприємства;

вміти: вирішувати питання, пов’язані з постановкою управлінського обліку і внутрішньої звітності підприємства; розробляти релевантні системи показників для оцінки діяльності підприємства і окремих структурних підрозділів; проводити аналіз чинників відхилень фактичних значень оцінних показників від планових; організовувати інформаційні потоки в цілях моніторингу оцінних показників; формулювати висновки і рекомендації для ухвалення управлінських рішень.

Рекомендована література

  1. Давидович I. Є. Контролінг ЦУЛ, 2008. – 266 с.
  2. Івахненков С.В. Фінансовий контролінг : методи та інформаційні технології Знання, 2009
  3. Калайтан Т. В. Контролінг Новий світ – 2000, 2008. – 342 с.
  4. Малярець Л. М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства. Вид-во ХНЕУ, 2010. – 324 с.
  5. Цигилик І.І. Контролінг. Центр навч. л-ри, 2004. – 56 с.
  6. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій Кондор, 2008. – 236 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму