Навчальна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6180ЕКС-31сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

1. Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
2. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 311 с. /авторський внесок: Розділ 4,підрозділ 4.1.Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту.-С.178-186
3. Соціальне забезпечення в Україні : навч. посібник / кол. авторів ; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів: Університет банківської справи, 2021. 547 с.
4. Комаринська З. М. Роль саморозвитку особистості у процесі підготовки фахівців соціального забезпечення Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Х.: Друкарня Мадрид, 2021. 364 с. – С. 313-314
5. Комаринська З.М. Особливості роботи соціального педагога в об’єднаній територіальній громаді //Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с. С. 254-258
6. Купенко О. В. Соціальна робота: від теорії до практики. Суми: Сумський державний університет, 2019.
7. Семигіна Т. Нові глобальні етичні принципи соціальної роботи Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 1. С.70-85.
8. Семигіна Т. В. Розвиток власних теорій соціальної роботи: глобальні тенденції // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : м-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 березня 2018 року, Київ) / За ред. Ю.М. Швалба. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 90-94

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Начальна практика

Завантажити силабус

Силабус: Навчальна практика 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус