Підприємництво у сфері послуг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Червона О. Ю.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКпМ-11сдоцент Червона О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво у сфері послуг» є формування у студентів комплексу спеціальних теоретичних та практичних навичок щодо: питань функціонування і розвитку підприємства в сфері послуг; особливостей управління, маркетингу та оподаткування суб’єктів бізнесу у даній сфері; дослідження середовища функціонування, конкуренції та специфіки видів підприємницької діяльності у сфері послуг; етичних і культурних основ бізнесу.

Завдання дисципліни: вивчення основних теоретико-методичних засад ведення бізнесу у сфері послуг; розкриття сутності та специфіки основних видів послуг у підприємництві; оволодіння новітніми управлінськими підходами та стратегіями управління, застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення підприємництва в сфері послуг; освоєння сучасних методів управління персоналом сервісного підприємства та маркетинговою діяльністю у сфері послуг;  оволодіння основами ділової етики та корпоративної культури.