Публічне адміністрування (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Харко В. Ю.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Публічне адміністрування” є оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з питань публічного адміністрування, зокрема застосування законів, принципів і методів в управлінні суб’єктами публічної сфери, а також формування комплексу практикоорієнтованих прийомів, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень співробітника суб’єкта публічного адміністрування.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • основи публічного адміністрування;
  • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;
  • узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
  • сучасні інструменти публічного адміністрування.
  • вміти:
  • організовувати роботу органів публічної влади із застосуванням методології стратегічного управління і сучасних методів діяльності органу публічної влади, забезпеченням функціонування інформаційно-комунікативної системи органу влади та реалізацією заходів щодо запровадження електронного урядування в публічній сфері;
  • забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, налагоджування публічно-приватного партнерства, прозорості прийняття управлінських рішень;
  • набути навички розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.