Соціальне забезпечення військовослужбовців

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Комаринська З. М.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКС-41сдоцент Комаринська З. М.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Соціальне забезпечення військовослужбовців» є сформувати здатність до розв’язання складних завдань у сфері підготовки спеціалістів з соціального забезпечення, шляхом вміння проаналізувати основні засади належного соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, види соціального забезпечення військовослужбовців тощо, ефективність впровадження системи соціального забезпечення на цьому етапі розвитку економіки України в сфері національної безпеки та оборони.

Рекомендована література

Базова
1. Бєлай С., Васищев В., Ліпатов І., Бубенець А. Особливості організації соціального захисту сімей військовослужбовців в умовах виникнення надзвичайних обставин https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/932
2. Матвєєва Ю. Окремі аспекти соціального захисту військовослужбовців в умовах воєнного стану https://law-in-war.org/okremi-aspekty-soczialnogo-zahystu-vijskovosluzhbovcziv-v-umovah-voyennogo-stanu/
3. Матеріальне забезпечення, соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей https://www.helsinki.org.ua/articles/materialne-zabezpechennia-sotsialnyy-i-pravovyy-zakhyst-viyskovosluzhbovtsiv-ta-chleniv-ikh-simey/
4. Соціальне забезпечення військовослужбовців: грошове забезпечення, виплати, пільги https://pravo.ua/sotsialne-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsiv-hroshove-zabezpechennia-vyplaty-pilhy/
5. Соціальна підтримка https://tck.pl.ua/pytannia-sotsialnoho-zakhystu/
6. Шолудько Ю. О. Соціальний захист військовослужбовців за законодавством України http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/20122/1/55-68.pdf
7. Цюкало Л. В. Соціальне забезпечення військовослужбовців збройних сил України та його суть http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5696
Інформаційні ресурси Інтернет-мережі
12. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України: URL: http://zakon1.rada.gov.ua
13. Сайт Міністерства соціальної політики: URL:http://msp.gov.ua
14. Про статус учасників бойових дій, їх правовий та соціальний захист https://ips.ligazakon.net/document/T355100
15. Офіційний сайт Міністерства у справах ветеранів України. URL: https://mva.gov.ua/ua.
16. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Закон України https://zakononline.com.ua/documents/show/154233___596239

Силабус: Соціальне забезпечення військовослужбовців

Завантажити силабус