Соціальне забезпеченння у надзвичайних ситуаціях

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКС-41с

Опис курсу

Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних компетентностей, що охоплюють навики здійснення безпечної діяльності та систему цінностей, які передбачають соціально відповідальну професійну й повсякденну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної та повсякденної діяльності.

Набуті компетентності спрямовуються на підвищення рівня соціального забезпечення та безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій, (воєнного стану) збройної агресії, а також у формуванні елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини, соціальної безпеки а також збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності людини.

Рекомендована література

Базова література

  1. Соціальне забезпечення в Україні. Навчальний посібникза редакцією З. Е. Скринник, А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів. Львів, Університет банківської справи, 2021. С.552
  1. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник., Жеребило І.В. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 311 с.
  2. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. навч. посібник. кол.авторів. К. : УБС НБУ, 2015. – 609с.
  3. Жеребило І. В.Публічні фінанси і розвиток соціальної сфери: концептуальні домінанти та діалектика взаємодії : монографія / МОН України. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021. — 386 с.
  4. Агаєв Н.А., Дикун В.Г., Стасюк В.В. Особливості організації морально-психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2020. 134 с.
  5. Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту : монографія / В.С. Гічун та ін. Дніпро: Акцент ПП, 2019. 324 с. Інжиєвська Л. А., Ковальчук О. П.
  6. Теорія і практика психологічної допомоги та реабілітації: підручник / колектив авторів; за заг. ред. В. Осьодла. К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 460 с.
  7. Психологія екстремальної діяльності : навч. посіб. Харків : НАНГУ, 2017. 392 с.
  8. Охорона психічного здоров’я в умовах війни / пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін.]. К. : Наш формат, 2017. 1068 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус