Соціальний захист учасників бойових дій

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Комаринська З. М.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКС-31сдоцент Комаринська З. М.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Соціальний захист учасників бойових дій» є сформувати здатність до розв’язання складних завдань у сфері підготовки спеціалістів з соціального забезпечення, шляхом здобуття знань, умінь та розуміння явищ, які належать до області соціального захисту та соціального забезпечення учасників бойових дій із застосуванням положень і методів гуманітарних та економічних наук, менеджменту, права, теорії та механізмів соціальної політики за умов невизначеності і необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог до фахівців відповідного рівня.

Рекомендована література

Базова
1. Соціальний захист ветеранів війни https://buklib.net/books/27639/
2. Соціальний захист учасникам бойових дій https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%
3. Пільги учасникам бойових дійhttps://dpsu.gov.ua/ua/pilgi-uchasnikam-boyovih-diy/
4. Соціальні гарантії та пільги згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» №3551-ХІІ від 22.10.1993» https://veteranfund.com.ua/legal_consultations/social-garnt-pilgi/
5. Захист прав учасників бойових дій – пріоритет поза часомhttps://minjust.gov.ua/m/zahist-prav-uchasnikiv-boyovih-diy-prioritet-poza-chasom
6. Пінчук Р.С., Письменна О.П. Правовий захист учасників бойових дій та ветеранів війни https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36064/1/%D0%9F%D0%
7. Кондратенко О. Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 4. С. 113–120. (Серія : «Державне управління»).

Силабус: Соціальний захист учасників бойових дій

Завантажити силабус