Стратегічне управління конкурентоспроможністю організації

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Замроз М. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51сдоцент Замроз М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни „Статегічне управління конкурентоспроможністюорганізації” є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо діагностики та стратегічного управління конкурентоспроможністю організації, а також особливостей конкуренції на міжнародному ринку.

Основними завданнями викладання дисципліни „Стратегічне управління конкурентоспроможністю організації” є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • діагностики конкурентного середовища, бенчмаркінгу і конкурентної розвідки;
 • стратегічне управління конкурентними перевагами обʼєктів конкурентоспроможності;
 • стратегічне управління конкурентоспроможністю товарів і послуг;
 • особливостей стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства;
 • ефективного управління міжнародної конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, товарів та послуг;
 • формування у студентів навичок самостійного аналізу побудови логічних схем та системного підходу до стратегічного управління конкурентоспроможністю

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, Г.В. Кривенко, І.В. Балабанова. – К. : ВД «Професіонал», 2019. – 256 с.
 2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю. Ч. 1: Конспект лекцій з дисципліни для студентів. – Д.: НМетАУ, 2019. – 49 с.
 3. Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2018. – 352 с.
 4. Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 220 с
 5. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. екон. наук., проф. Г.Т. П’ятницької. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 700 с
 6. Цибульська, Е.І.. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 – Економіка / Е. І. Цибульська ; Нар. укр. акад. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 320 с.

Матеріали

Робоча програма дисципліни “Стратегічне управління конкурентоспроможністю організації” 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2021

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус