Сучасні концепції інноваційного розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Юринець З. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні концепції інноваційного розвитку» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків розроблення та реалізації концепцій щодо інноваційного розвитку. Предмет: принципи, чинники, методи управління інноваційним розвитком. Основні цілі курсу полягають у: визначенні суті інноваційного розвитку, необхідності його для економіки України; ознайомленні фахівців із концепціями інноваційного розвитку, системою управління інноваційним розвитком та національною інноваційною системою; методами управління інноваційним розвитком; визначенні принципів формування стратегії та політики інноваційного розвитку; дослідженні методології вимірювання рівня інноваційного розвитку країни.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Про інноваційну діяльність / Закон України № 40-ГУ від 4 липня 2002 р. – доступно з http://www.rada.com.ua.
  2. Юринець З. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. / З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 320 с.
  3. Юринець З. В.Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Юринець. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 412 с.
  4. Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с
  5. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 c.

Матеріали

  1. Юринець З. В.Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Юринець. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 412 с.

Силабус:

Завантажити силабус