Ухвалення рішень в ЄС (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Становлення та розвиток інституційної системи ЄС. Основні інституції Європейського Союзу. Основні та допоміжні інституції ЄС. Розподіл повноважень та принцип субсидіарності в ЄС.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • зміст основних етапів становлення, характерні риси і особливості організаційної моделі ЄС;
  • прерогативи, правовий статус, організаційну структуру й функції інститутів і органів ЄС;
  • особливості системи прийняття рішень в ЄС;
  • напрями інституціональної реформи ЄС;
  • вміти:
  • працювати з текстами установчих договорів ЄС та аналізувати їх;
  • аналізувати та порівнювати різні інституційні та політичні системи сучасності;
  • працювати з текстами установчих договорів ЄС, ресурсами інтернет-сторінки ЄС та аналізувати їх.