Вартісно-орієнтоване управління бізнесом (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Осідач О. П.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-21сдоцент Осідач О. П.

Опис курсу

Дисципліна «Вартісно-орієнтоване управління бізнесом» є нормативною дисципліною для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальний курс «Вартісно-орієнтоване управління бізнесом» сформований таким чином, щоб його учасники отримали знання та навички управління розвитком підприємства як збалансованою економічною системою з метою примноження його ринкової вартості та забезпечення стійкості перед майбутніми викликами

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ВОУБ_2021

Завантажити силабус

Силабус: ВОУБ_2022

Завантажити силабус