Вступ до фаху

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Комаринська З. М.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКС-11сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

1. Соціальне забезпечення в Україні: навч. посібник / кол. авторів; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів : Університет банківської справи, 2021. 547 с. – Розділ 13. Недержавний сектор соціального забезпечення в Україні .С. 213. Розділ 14. Морально-етичні та психологічні особливості роботи в системі соціального забезпечення. С. 223
2. Зозуляк-Случик Р. В. Етика соціальної роботи: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 190 с.
3. Докаш В. І. Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 352 с.
4. Дубич К.В. Вступ до соціальної допомоги: навч. посіб. К.:Видавний дім «Слово», 2015. 224 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вступ до фаху

Завантажити силабус

Силабус: Вступ до фаху_2023-2024 н. р.

Завантажити силабус