Виробнича практика ОС Магістр 073 «Менеджмент»

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
100Тибінка Г. І.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
100ЕКММ-51сТибінка Г. І., доцент Замроз М. В.

Опис курсу

Метою виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, які студенти отримали у процесі вивчення циклів математичної та природничо-наукової і професійної та практичної підготовки, а також формування умінь і практичних навичок роботи за спеціальністю 073 “Менеджмент”.

Рекомендована література

  1. КонституціяУкраїни від 06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  (дата звернення 28.06.2023).
  2. Про освіту: Закон Українивід 23 травня 1991 року № 1060-ХII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (дата звернення06.2023).
  3. Про вищуосвіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page (дата звернення06.2023).
  4. Про науковуі науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХII. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12 (дата звернення06.2023).
  5. Національна стратегія освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/ 4455.pdf (дата звернення 28.06.2023).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус

Силабус: Силабус 2022

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2023

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2022

Завантажити силабус