Гукалюк Андрій Федорович

Посада: Перший проректор, доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Науковий доробок Гукалюка А. Ф. охоплює понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Він співавтор навчальних посібників «Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності», «Створення та припинення діяльності підприємств в Україні», «Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань)», «Фінансовий менеджмент».

Читає лекційні курси «Зовнішньоеконмічна діяльність підприємства», «Логістика», «Економіка підприємства». Розробив і впровадив дисципліну довільного вибору студентів «Корпоративне управління».

Курси

Публікації

Гукалюк А.Ф. «Організація логістичного управління на підприємстві»: навчальний посібник/ А. Ф. Гукалюк, Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 117 с.

Гукалюк А.Ф. Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, О. Сухай, А. Гукалюк.– ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: Українські технології. – 2012. – 388с;

Гукалюк А.Ф. Створення та припинення діяльності підприємств в Україні: Навчальний посібник / А. Ф. Гукалюк, М. М. Тепла. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 176 с.;

Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект (монографівчний навчальний посібник) . І. Михасюк, А. Гукалюк, Б. Косович, О. Сухай. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 298с.;

Гукалюк А.Ф. Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємством. А.Ф. Гукалюк, В.І. Кацьма. Збірник наукових праць “Економічний аналіз” – 2017 р. – Том 27, № 2. – с.130-138.;

Andrii Gukaliuk. Application of the Fuzzy Modeling for Optimization of Transport Routes. Igor Olenych, Andrii Gukaliuk – Universal Journal of Computational Mathematics ISSN: 2332-3035. Horizon Research Publishing 2880 ZANKER RD STE 203 SAN JOSE,CA 95134 USA, 2017 – 5 (4): 87-92;

Andrii Gukaliuk. Rola e-commerce w tworzeniu nowoczesnych lancuchow dostaw. A.Gukaliuk – Handel wewnetrzny. Handel wewnetrzny w Polsce 2012-2017. Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsawa 2017.- Handel wewnetrzny w Polsce 2012-2017. Rocznik. – ISSN 1899-7988. Czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus. – s.363-379.; Andrii Gukaliuk. Handel zagraniczny Ukrainy a wspolpraca transgraniczna. Andrii Gukaliuk. – Polsko-ukrainskie doswiadczenia wspolpracy euroregionalnej : monografia. – Jaroslaw: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza, 2018. – S. 49-64.;

Andrii Gukaliuk. The Global Value of Distribution Networks and Logistic Opportunities. Olha Y.Mayboroda, Liudmyla S.Bezuhla, Andrii F.Gukaliuk, Viktoria V.Shymanska, Tetiana V.Momont, Tetiana V.Ilchenko. – International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII. Special Issue 1. 2020. pp.227-238.;

Andrii Gukaliuk. Assessment of Perspective Development of Transport and Logistics Systems at Macro and Micro Level under the Conditions of Industry 4.0 Integration. Olha Mayboroda, Liudmyla S.Bezuhla, Andrii F.Gukaliuk, Viktoria Shymanska, Tetiana Momont, Tetiana V.Ilchenko. – International Journal of computer science and network security. Vol.? 21 No. 3, March 2021. pp.235-244.

Gukaliuk A.Handel zagraniczny Ukrainy a wspolpraca transgraniczna / Andrii Gukaliuk // Polsko-ukrainskie doswiadczenia wspolpracy euroregionalnej : monografia / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jaroslaw : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza, 2018. – ¬S. 46-64.;

Гукалюк А.Ф. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ Ситник Н.С., Стасишин А.В., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В., Гукалюк А.Ф. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 724 с.

Гукалюк А.Ф. Акредитований електронний навчальний посібник до курсу «Логістика», розміщений на платформі MOODLE для вивчення дисципліни “Логістика” студентами Львівського національного університету імені Івана Франка (ОП “Підприємництво, торгівлія та біржова діяльність”), 2020.

Проекти

Виконавець проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

 

  1. Міжнародне стажування: 10-16. November, 2019 German Ukranian Technology Transfer I Wintershcool (Julius-Maximillans-Universität-Würzburg, Germany) – 7 days. Сertificate sert2
  2. Міжнародне стажування: 2-6. December, 2019 Innovative University: Technology Transfer across Boundaries – Workshop training week (Julius-Maximillans-Universität-Würzburg – Ivan Franko National University of Lviv), Certificate, 2-6. December, 2019 5 days (30 hours program). Сertificate sert3
  3. Міжнародне стажування: V-th International Scientific and Practicial conference “Philosophical and Psychological aspects of spirituality in public organizations activities”/ Професійна програма стажування. Львів, 2020. – (2 кредити ECTS (60 годин))
  4. Міжнародне стажування: October 18- December 01, 2021 German Ukrainian Technology Transfer: Internships University Program (GUTT.INUP (Julius-Maximillans-University of Würzburg – Ivan Franko National University of Lviv and Kyiv Academic University with support of German Academic Exchange Service (DAAD)), Certificate, October 18 – December 01, 2021 (6 ECTS (180 hours program)) Сertificate 0035/GUTT/INUP/2021 sert1
  5. Міжнародне стажування: VII-th International Scientific and Practicial conference “Philosophical and Psychological aspects of spirituality in public organizations activities”/ Certificate № 4-2022/2. Професійна програма стажування. Львів, 2022. – (2 кредити ECTS (60 годин))

 

 

Розклад