Економіка і управління міжнародними організаціями (073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Жук О. П.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Жук О. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Економіка і управління міжнародними організаціями» є нормативною дисципліною спеціалізації для освітньо-професійної програми підготовки магістрів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування», яка викладається на 1-у році навчання в обсязі 4 кредитів

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти закономірності та особливості роботи міжнародних організацій і процесів управління ними у глобальному бізнес-середовищі. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних засад організації роботи міжнародних організацій на різних рівнях, так і процесів та інструментів, які потрібні для використання цих теоретичних знань у практиці управління міжнародними організаціями

Метою вивчення навчальної дисципліни „Економіка і управління міжнародними організаціями” є поєднання базової системної теоретичної підготовки студентів зі здобуттям належних умінь та практичних навичок управління міжнародними організаціями і міжнародним бізнесом, необхідних для досягнення комерційних цілей на міжнародному ринку.

Результати навчання:

 • знати:
 • принципи організації та функціонування міжнародних організацій;
 • економічні засади функціонування міжнародних організацій на глобальному ринку;
 • підходи, методи та інструменти управління діяльністю міжнародних організацій.
 • вміти:
 • використовувати теоретичні основи функціонування міжнародних організацій в сучасних умовах;
 • дослідити економічне та управлінське бізнес-середовище діяльності міжнародних організацій на основі популярних методик аналізу середовища організації;
 • сформування стратегію, організаційну структуру управління, ефективну систему управління людськими ресурсами, контролю та звітності міжнародних організацій.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бутко М., Бутко І., Дітковська М. Міжнародний менеджмент. – К.: ЦНЛ, 2018. – 412с.
 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес / Чарльз Гіл [Пер. з англ.] – К.: Основи, 2001. – 854 с.
 3. Дахно І., Алієва-Барановська В. Глобальний бізнес – К.: ЦУЛ, 2019. – 560 с.
 4. Козак Ю., Ковалевський В., Логвінова Н. Міжнародні організації. – К.: ЦНЛ, 2019. – 344с.
 5. Лєбєдєва О., Білоцерківець В., Завгородня О. Міжнародна економіка. – К.: ЦНЛ, 2019. – 416с.
 6. Лук’яненко Д., Козак Ю., Макогон Ю. Міжнародна економіка. – К.: ЦНЛ, 2019. – 560с.
 7. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.
 8. Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / Білозубенко В.С., Озаріна О.В., Семенов А.А.; за ред. О.Б. Чернеги. – К.: ЦНЛ, 2006. – 592с.
 9. Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент / П.І. Юхименко, Л.П. Гацька, М.В. Півтора. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488с.

Матеріали

b-menedjment_i_glob_biznes

Mizhnarodniy_Menedzhm_Yuhimenko2011

Міжнародні організації

TNK і Україна

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус