“Івент-менеджмент”

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Захарчин Р. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Пошук ефективних моделей ведення бізнесу формує потребу в розробці та використанні нових підходів до управління, застосування інноваційних управлінських методів та інструментів. До інноваційних інструментів управління належить івент-менеджмент, тобто управління подіями. На практиці його активно застосовують як закордонні, так й українські компанії.

В українській мові значенню терміну «event» відповідають два поняття: подія і захід. У дефініції «подія» робиться акцент на неординарність явища, а «захід» – на його усвідомлену підготовку.

Дисципліна «Івент-менеджмент» спрямована на розробку, виробництво та управління запланованими подіями. Іншими словами, в дисципліні вивчаємо:

– основи івент-менеджменту:  «Що це?»,

– концепцію івент-менеджменту: «Як із Заходу зробити Подію?» (це успіх),

– практичні кроки, щоб здійснити цей успіх: «Як реально перетворити Захід у Подію?» (план і проведення).

Після вивчення дисципліни сформується система практичних знань методів дослідження та проектування, планування та проведення івентів, визначення їх ефективності.

Теоретична складова дисципліни спрямована на формування знань щодо змісту поняття «івент», теоретичних основ івент-менеджменту, його практичне використання; критеріїв класифікації, факторів вибору форм, методів, принципів, технологій, процедур організації, проведення івент-заходів, їх розробки та особливостей планування й організації в залежності від мети, стану і маркетингових цілей підприємств.

На практичних заняттях відпрацьовуються різні форми організації та проведення івентів різних типів, визначаються головні етапи та перелік робіт в просторово-часовому аспекті в рамках івентів, а також опановуються інструменти просування і продажу подієвих заходів (івентів).

Дисципліна розрахована на широке коло майбутніх фахівців у сфері управління підприємствами, культури, педагогіки, журналістики, маркетингу, менеджменту.

Рекомендована література

Основна

 1. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Е. Йеттінгер, Б. Кнаус, Р. Мозер, М. Целлер / пер.з ньому. Т. Фоміної. Москва: Ексмо, 2010. 384 с.
 2. Гойхман О.Я. Організація та проведення заходів: навчальний посібник. – Москва: ІНФРА-М, 2012. – 136 с.
 3. Голдблатт Дж. Special Event. Москва: ЕКСПО, 2010.
 4. Зеленська Л., Романова А. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів. Київ: НАКККІМ, 2015. – 84 с.
 5. Колбер Франсуа, Білодо С., Річа Д. Дж. Маркетинг культури та мистецтва / пров. з англ. Л.Г. Мочалова. Санкт-Петербург: АРТ-Прес, 2004. 255 с.
 6. Маркетингові комунікації: підручник/за ред. І.М. Красюк. Москва: ІНФРА-М, 2012. 272 ​​с.

Додаткова

 1. Назаров О.І. Цікава івентологія чи івент-ринок України у цифрах та думках – 2009.– №2. – С.13-14.
 2. Романцов О.М. Event-маркетинг: Сутність та особливості організації – М.: Изд-во-Дашков і Ко. – 2011. – 116 с.
 3. Тульчинський Г.Л. Менеджмент спеціальних подій у сфері культури: навч. посібник. – СПб.: Лань, 2010. – 384 с.
 4. Шумович А.В. Чудові заходи: технології та практика event management/Carter L. Event Planning. – AuthorHouse, 2007. – P. 3.
 5. 336 – організація заходів на найвищому рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pr2b.net/index.php/articles/91–listprevent
 6. Event-менеджмент. Професійна організація успішних заходів. – Москва: ЕКСПО, 2010.
 7. Шоун А., Паррі Б. Успішне управління подіями: практичний посібник. – Cengage Learning EMEA, 2004. – С. 13.
 8. Тум Дж., Нортон П., Райт Неван Дж. Управління подіями. – El sevier Butterworth–Heinemann, 2006.

Матеріали

anot. Івент-менедмент

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення.

Під час лекцій використовується проектор,

під час практичних занять використовується роздатковий матеріал, навчально-методичні рекомендації

Силабус:

Завантажити силабус