Корпоративне управління (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Горинь М. О.ЕКММ-61с, ЕКММ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ЕКММ-61с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Стратегічне управління корпораціями. Оцінювання ефективності корпоративного управління.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • принципи організації та функціонування органів корпоративного управління;
  • моделі та принципи корпоративного управління в сучасних умовах;
  • основні елементи та принципи корпоративного контролю;
  • методи оцінки економічної ефективності корпоративного управління.
  • вміти використовувати:
  • теоретичні основи корпоративного управління;
  • принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, ревізійні органи);
  • права та обов’язки акціонерів, їх реалізацію, дотримання та захист; порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики;
  • основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та поглинання): природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання.