Корпоративне управління (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Горинь М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51сдоцент Горинь М. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для управління корпоративними формами господарювання, діяльності на ринку корпоративних цінних паперів та державного регулювання діяльності корпоративних і некорпоративних структур. Тому у курсі представлено як огляд основних концепцій корпоративного управління, так і процесів та інструментів, які потрібні для діяльності на ринку цінних паперів та в системі державного адміністрування діяльністю корпоративних і некорпоративних структур.

 

Програмні результати навчання:

ПРН 3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями;

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

ПРН 14. Застосовувати методи та показники оцінювання ефективності і результативності адміністрування, зокрема у сфері публічного, соціального та міжнародного управління.

Рекомендована література

  • Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посіб. / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 644 с.
  • Денис О. Б. Корпоративне управління в банках: навч. посіб. К.: УБС НБУ, 2007. 463 c.
  • Корпоративне управління: навч. посіб. / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. К.: Кондор, 2007. 180 с.
  • Корпоративна соціальна відповідальність : підруч. / О. Гирик, О. Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. К. : УБС НБУ, 2009. 258 с.
  • Корпоративне управління : підруч. / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, Ю. Г. Симоненко. К.: Каравела, 2008. 384 с.
  • Олійник О.О. Соціальна відповідальність: навч.посіб. Рівне: НУВГП, 2017. 226 с. – http://surl.li/lsvau.
  • Живко З. Б., Сватюк О. Р., Копитко М. І. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посіб.; за заг. ред. З. Б. Живко. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 456 с. http://surl.li/lsvbh
  • Швець Ф.Д. Корпоративне управління: навч.посіб. Рівне: НУВГП, 2017. 320с. – http://surl.li/lsvbk
  • Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навч.посіб. Миколаїв : НУК, 2016. 228 с. – https://www.sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020

Завантажити силабус

Силабус: 2019

Завантажити силабус

Силабус: 2018

Завантажити силабус

Силабус: 2021

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: Робоча навчальна програма (2023)

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус