Шегинський Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-63

Електронна пошта: Ihor.Shehynskyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Еколого-економічні проблеми використання довкілля, перехідні економічні системи, економічне зростання в Україні та світі, макро- та мікроекономічний аналіз економіки України як відкритої господарської системи.

Курси

Публікації

  1. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина та П. Островерха. – 2-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2013. – 615 с. (співавторство)
  2. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 390 с. (співавторство)
  3. І. Шегинський. Теорії і моделі економічного зростання. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць – Вип. 31. Ч. 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 437 с. (сс. 398-403)
  4. І. Шегинський. Ю. Кірієнко. Функціонування товарних ринків України у період трансформаційного спаду. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 29. Ч. 2. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,  2013. – 307 с. (C. 270-276).
  5. І. Шегинський. Інституційно-правове середовище функціонування суб’єктів господарювання та його вплив на економічне зростання в Україні.// Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, – 216 с. – С. 184-189.
  6. Макроекономіка: навч. посібник / авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій. − К.: УБС НБУ, 2008. − 463 с. (співавторство)

Біографія

З 1988 року навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “економічне і соціальне планування”. Закінчив університет із відзнакою у 1993 році та отримав кваліфікацію “економіст”. У цьому ж році став аспірантом кафедри економічної теорії Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 1994 року працював на посаді асистента кафедри економічної теорії ЛДУ імені Івана Франка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз природокористування в Україні» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «економічна теорія».

З 1999 року – доцент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. У 2001 році отримав вчене звання доцента цієї кафедри. З вересня 2003 року до липня 2012 року заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи.

У жовтні 2004 року нагороджений грамотою Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за особливі успіхи в роботі. Тоді ж став стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.

З листопада 2006 року і до сьогодні – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.

Методичні матеріали

Розклад