Шегинський Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-63

Електронна пошта: Ihor.Shehynskyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Copernicus: journals.indexcopernicus.com

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com

Наукові інтереси

Еколого-економічні проблеми використання довкілля, перехідні економічні системи, економічне зростання в Україні та світі, макро- та мікроекономічний аналіз економіки України як відкритої господарської системи.

Курси

Публікації

  1. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина та П. Островерха. – 2-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2013. – 615 с. (співавторство)
  2. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 390 с. (співавторство)
  3. І. Шегинський. Теорії і моделі економічного зростання. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць – Вип. 31. Ч. 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 437 с. (сс. 398-403)
  4. І. Шегинський. Ю. Кірієнко. Функціонування товарних ринків України у період трансформаційного спаду. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 29. Ч. 2. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,  2013. – 307 с. (C. 270-276).
  5. І. Шегинський. Інституційно-правове середовище функціонування суб’єктів господарювання та його вплив на економічне зростання в Україні.// Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, – 216 с. – С. 184-189.
  6. Макроекономіка: навч. посібник / авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій. − К.: УБС НБУ, 2008. − 463 с. (співавторство).
  7. І. Шегинський, Н. Шегинська. Динаміка та перспективи економічного зростання країн Центрально-Східної Європи. //Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – 169 с. (cc. 37-40).
  8. Шегинський І., Шегинська Н. Теоретичні засади дослідження ролі заробітної плати у зростанні реального ВВП // Формування ринкової економіки № 41 (Випуск 41). – 2019 р. – 510 с. С. 481-490.
  9. Шегинська Н.З., Шегинський І.М. Система соціальної відповідальності в Україні: інституційний та управлінський аспекти. Соціальна відповідальність в контексті інноваційного та соціально-гуманітарного розвитку. Монографія / ДВНЗ «Університет банківської справи». Редкол.: відпов. редактор Кузнєцова А.Я., Семів Л.К., Скринник З.Е. – К.: ДВНЗ «УБС», 2019.

Біографія

З 1988 року навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “економічне і соціальне планування”. Закінчив університет із відзнакою у 1993 році та отримав кваліфікацію “економіст”. У цьому ж році став аспірантом кафедри економічної теорії Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 1994 року працював на посаді асистента кафедри економічної теорії ЛДУ імені Івана Франка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз природокористування в Україні» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «економічна теорія».

З 1999 року – доцент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. У 2001 році отримав вчене звання доцента цієї кафедри. З вересня 2003 року до липня 2012 року заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи.

У жовтні 2004 року нагороджений грамотою Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за особливі успіхи в роботі. Тоді ж став стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.

З листопада 2006 року і до сьогодні – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.

Методичні матеріали

Розклад