Організація праці менеджера (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Юринець З. В.ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованих фахівців, формування у них умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, проводити наради і збори, складати основні види управлінської документації, здійснювати проведення ділових зустрічей і переговорів, освоєння сучасних принципів, методів роботи менеджерів, визначення функцій, принципів методів керівництва персоналом. На сучасному етапі розвитку економіки установлюються нові вимоги до необхідності освоєння та вмілого застосування сучасних технічних прийомів організації праці керівника, більш ефективного використання його робочого часу, підвищення якості та поліпшення умов праці.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • завдання, функції менеджера в напрямі організації, планування своєї праці, особистісного розвитку, кар’єри;
  • принципи використання засобів організаційної техніки;
  • методи керівництва персоналом, децентралізації повноважень і функцій, етикет ділових контактів, ділового спілкування;
  • вміти:
  • встановлювати оптимальний режим роботи, формувати власне службове зростання
  • оформляти основні видів службових документів, проводити ділові бесіди, переговори, наради, збори;
  • управляти конфліктними ситуаціями.