Організація праці менеджера (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Юринець З. В.ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення нормативної дисципліни «Організація праці менеджера» є підготовка кваліфікованих фахівців, формування у них умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, проводити наради і збори, складати основні види управлінської документації, здійснювати проведення ділових зустрічей і переговорів, освоєння сучасних принципів, методів роботи менеджерів, визначення функцій, принципів методів керівництва персоналом.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система теоретичних та практичних знань з питань організації праці менеджера.

Основні цілі курсу полягають у: розумінні суті організації праці менеджера, проведенні комерційної презентації, ділових бесід, комерційних переговорів, ділового листування, організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів

Рекомендована література

  1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: підручник. 2-ге вид-ня. К.: ВД «Професіонал». 2007. 416 с.
  2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера. К., 2014. 420 с.
  3. Жигайло Н.І. Комунікативний менеджмент. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка. 2012. 367 с.
  4. Крисько Ж.Л. Організація праці менеджера: Курс лекцій. Тернопіль: ТАНГ, 2004. 72с.
  5. 5. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. К.: «Кондор». 2003. 218 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус 2024

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус