Основи соціального підприємництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мельник О. В.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКС-11сдоцент Мельник О. В.

Опис курсу

Анотація_основи_соціального_підприємництва

Рекомендована література

Основна література:

 1. Мельник О.В., Возна Л.Б. Соціально-економічний зміст соціального підприємництва і його вплив на вирішення суспільних проблем / Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific progress: innovations, achievements and prospects», 6-8.02.2023 року, Мюнхен, Німеччина, с. 56-64.
 2. Кузьменко Д.М Мельник О.В. Роль та місія соціального підприємництва в досягненні добробуту // VIII Міжнародна науково-практична конференція «modern research in world science» //29-31.10.2022 року Львів, Україна.с – 1332-1336.
 3. Мельник О.В., Возна Л.Б. Світовий досвід застосування етичних цінностей у професійній діяльності соціальних працівників //Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 лютого 2022 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2022. – 22-25 с
 4. Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу / за наук. редакцією к.е.н. А. О. Корнецького — К. : Фамільна друкарня Huss, 2019. — 160 с.
 5. Босак (Мельник) О.В, Гузар У.Є., Семів Л.К. Корпоративна соціальна відповідальність: суть, значення та переваги // ХХІІI Міжнародна науково-практична інт.ернет-конференція «Наукові записки сучасних вчених», м. Вінниця,  26 жовтня 2018 року – С. 24-29.
 6. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. – Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 92 с.
 7. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін: посібник / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гончарова, В.Я. Назарук, Н.Є. Гусак, А.А. Туманова – К : ТОВ «Підприємство «Віеней», 2017 – 188 с.
 8. Смаль В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник / В. Смаль, В. Кокоть. – К. : Проект «Партнерство для розвитку міст», 2017. – 58 с.

Додаткова література:

 1. Громадські і благодійні організації в Україні. Реєстрація та діяльність / М. В. Лациба, С. П. Старосольська, Д. В. Сидоренко [та ін.]. – Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 148 с.
 2. Шаповалова Т.В. Соціальне підприємництво і фандрейзинг: навчальний посібник / МФСА – К.: 2016.– 186 с.
 3. Школа волонтерів: Навчальний посібник/ За заг. ред. Г.С. Скитьової [Авторський колектив: Брик Я.А., Говорун Н. В., Дементьєв В.В., Лащук О.М., Мельник О.В., Потій О.В., Скитьова Г.С., Тищенко М.П.] – К: 2016. – 166 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

 1. Соціальне підприємництво в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socialbusiness.in.ua.
 2. Господарський Кодекс України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-14.
 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page40
 4. Пільгові кредити для соціальних підприємств від WNISEF URL: http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/instrumenty/finansuvannia-sotsialnykhpidpryiemstv/158-pilhovi-kredyty-dlia-sotsialnykh-pidpryiemstv-vid-wnisef.
 5. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України станом на 26.09.2014 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
 6. Про волонтерську діяльність: Закон України станом на 01.04.2015 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
 7. Салій І. Американський та європейський шляхи соціального підприємництва. Громадський простір URL: http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/109-amerykanskyi-ta-ievropeiskyi-shliakhy-sotsialnoho-pidpryiemnyt

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус