Порівняльний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814професор Юринець З. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41спрофесор Юринець З. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Порівняльний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі порівняльного менеджменту, формування розуміння концептуальних основ, теоретичних знань, розвитку здібностей і практичних навиків з питань організації виконання управлінських рішень, ознайомлення майбутніх фахівців з проблемами порівняльного менеджменту в організаціях, зокрема міжнародного рівня, оцінкою ефективності ухвалення управлінських рішень на основі проведених порівняльних досліджень в ринкових умовах.

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • теоретичні основи, підходи до порівняльного менеджменту,
 • методологію типологізації сучасних економічних систем,
 • проблеми порівняння сучасних економічних систем,
 • методику проведення порівняльних досліджень національних моделей менеджменту, напрямів державного управління, корпоративного управління,
 • технологію організації роботи організації, колективу в мультинаціональному середовищі в умовах взаємодії різних ділових культур,

уміти:

 • формулювати концепцію порівняльного менеджменту,
 • проводити порівняльний аналіз культури, національних особливостей поведінки людей,
 • виробити стиль керівництва на крос-культурному рівні в умовах взаємодії різних ділових культур, в сферах політики, бізнесу, розвитку суспільства, при взаємодії представників різних національностей усередині організації, фірми,
 • розв’язувати ситуаційні задачі та ухвалювати рішення на основі отриманих результатів проведених порівняльних досліджень,
 • формувати практичні рекомендації по управлінню колективами

Рекомендована література

 1. Доронина М. Культура делового общения и партнерства ХНЕУ, 2011
 2. Кульчицький Я.Б. Економічні системи. Том 3 Ліга-Прес, 2012
 3. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент. Карт-бланш,  2004
 4. Леоненко П.М.,Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Знання, 2006
 5. Мальський М. З., Мацях М. М Теорія міжнародних відносин К. : Знання ; Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011
 6. Нємцева І.А. Організаційна культура Академический Проект: Культура, 2011
 7. Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків Академвидав, 2007
 8. Сергієнко Е.О. Організаційна культура як фактор Академический Проект: Культура, 2011
 9. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет Знання, 2006
 10. Яхно Т. П. Міжнародний менеджмент. Компакт-ЛВ, 2005

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму